Hedrum Kirke [no]

Hedrum Kirke (norwegian bokmål)

Bygninger (Vestfoldmuseene) [no]

Description
Hedrum kirke er en romansk steinkirke fra middelalderen, og ligger i Hedrum i Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylke. Byggverket er i stein og har 218 plasser. Kirken har vernestatus fredet. Kirken har rektangulært skip, kvadratisk kor og apside.

Hedrum kirke er en av få kirker i Norge som har bevarte gravheller av stein i kirkegulvet. Disse er fra tiden da kirken var eid av godseieren til Fritzøe. Buefeltene på galleriet er dekorert med bilder av Jesus og apostlene. Det eneste som er ig...
Hedrum kirke er en romansk steinkirke fra middelalderen, og ligger i Hedrum i Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylke. Byggverket er i stein og har 218 plasser. Kirken har vernestatus fredet. Kirken har rektangulært skip, kvadratisk kor og apside.

Hedrum kirke er en av få kirker i Norge som har bevarte gravheller av stein i kirkegulvet. Disse er fra tiden da kirken var eid av godseieren til Fritzøe. Buefeltene på galleriet er dekorert med bilder av Jesus og apostlene. Det eneste som er igjen av middelalderens inventar er en gotisk Madonna-skulptur i nordøstre hjørne av koret. Prekestolen er fra 1589 og laget i renessansestil.

Altertavlen er i bruskbarokk stil og ble gitt av Peder Tøgersen og Hilvig Mickelsdatter i 1664. De to kvinneskikkelsene på hver side av tavlen er til venstre Måteholdet (Temperantia) og til høyre Visdommen (Prudentia). Videre finner vi Peter med nøkkel og Johannes med kalken. Bildet i midten er et oppstandelsesbilde.

Hedrum kirke har en god del gravminner som dekker store deler av gulvet i kirken. Kirken er viet til St. Mikael. [no]
Dataset owner
Vestfoldmuseene (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
03/05/2021 09:06:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7e7b54c4-d760-4f87-8d6c-2d8fe3d7a45f | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Hedrum Kirke
Norwegian bokmål

Description
Hedrum kirke er en romansk steinkirke fra middelalderen, og ligger i Hedrum i Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylke. Byggverket er i stein og har 218 plasser. Kirken har vernestatus fredet. Kirken har rektangulært skip, kvadratisk kor og apside.

Hedrum kirke er en av få kirker i Norge som har bevarte gravheller av stein i kirkegulvet. Disse er fra tiden da kirken var eid av godseieren til Fritzøe. Buefeltene på galleriet er dekorert med bilder av Jesus og apostlene. Det eneste som er igjen av middelalderens inventar er en gotisk Madonna-skulptur i nordøstre hjørne av koret. Prekestolen er fra 1589 og laget i renessansestil.

Altertavlen er i bruskbarokk stil og ble gitt av Peder Tøgersen og Hilvig Mickelsdatter i 1664. De to kvinneskikkelsene på hver side av tavlen er til venstre Måteholdet (Temperantia) og til høyre Visdommen (Prudentia). Videre finner vi Peter med nøkkel og Johannes med kalken. Bildet i midten er et oppstandelsesbilde.

Hedrum kirke har en god del gravminner som dekker store deler av gulvet i kirken. Kirken er viet til St. Mikael.
Norwegian bokmål

History

Nåværende kirke er bygd omkring år 1100. I Borgarting kristenrett, som er skrevet rundt 1080, er Hedrum kirke nevnt som en av seks fylkeskirker i Viken, området rundt Oslofjorden. Før det var opprettet bispedømmer, ble fylkeskirkene utpekt av kongen. Det kan ha stått en kirke i Hedrum i 1060, og den var antakelig en trekirke. Steinkirken ble reist omkring 1100. I 2010 feiret kirken sitt 950-årsjubileum.

Skipet ble forlenget med fire meter i 1666, så vestpartiet med portal og døråpninger er fra etter reformasjonen. Et klokketårn i tre med våpenhus ble tilført i 1859. Kirken ble restaurert i 1920-årene. Da ble utvendig puss fjernet, slik at steinen kom til syne, og sakristiet på nordsiden av koret ble oppført.

Norwegian bokmål

Geodata
59.12333, 10.06038, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.12333
-Longitude (Easting)
10.06038
Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Hedrum Kirke på Wikipedia
Norwegian bokmål
Norwegian bokmål

-Text
Hedrum Kirke på Kirkesøk
Norwegian bokmål