Bentzen, Hulda Marie (1858 - 1937) [no]

Other languages: Bentzen, Hulda Marie (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:05:52
18/05/2024 02:09:06
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/7e5b93f1-4e21-4e76-b2e6-73725a610c12 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bentzen, Hulda Marie
Norwegian bokmål

First name
Hulda Marie
Norwegian bokmål

Last name
Bentzen
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
18/12/1858

-Time
18/12/1858
Death
1937

-Time
1937
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Bergen 18.12.1858. Datter av skipskaptein Einar B. (1824-76) og Karen Bertine Gullaksen (1825-). Etter sigende lærte hun fotografering hos Max Behrends. Allerede ca 1886 hadde hun egen forretning i Bergen, i 1895 var adressen Smaastrandgaten 2. I 1902 het firmaet "Hulda Bentzens Eftfl. (Justus Lockwood)", m. adr. Torvalmenning 4. Lockwood hadde sannsynligvis bestyrt forretningen en tid før han overtok den. I 1907 ser firmaet ut til å være opphørt. Hulda Bentzen bodde dels på Voss og dels i Bergen, hadde etter kartongene å dømme i perioder atelier begge steder og averterte f. eks. m. "Filial Voss". I 1918 averterte hun sitt atelier (på Voss) tilleie og forskjellig fotografisk utstyr tilsalgs, men lenge etter påtok hun seg kopiering av eldre ting. Hun utga også brevkort. Medalje på Bergensutstillingen i 1898.

Virkested:
1888 ca-1918: Voss
1886 ca-1907: Bergen, Småstrandgaten 2

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
206

-Id
206
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005044

-Id
021036005044
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
0A62B15B-6F30-4FCD-B1CF-912EE02DCB47

-Id
0A62B15B-6F30-4FCD-B1CF-912EE02DCB47
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål