Guardianship Place holder

Vergemål (norwegian bokmål), Verjemål (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:37
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/vergemal
Label
Guardianship
English

Vergemål
Norwegian bokmål

Verjemål
Norwegian nynorsk

Not used label
Hjelpeverge
Norwegian bokmål

Mindreårig
Norwegian bokmål

Hjelpeverje
Norwegian nynorsk

Mindreårig
Norwegian nynorsk

Overformynderiet
Norwegian nynorsk

Overformynderiet
Norwegian bokmål

Umyndig
Norwegian nynorsk

Umyndig
Norwegian bokmål

Broader concept
Note
**
Norwegian bokmål

Verje er ein person som tek seg av ein umyndig sine interesser og handlar for den umyndige i formuessakene hans. Ein umyndig er etter lova ein mindreårig (under 18 år) eller ein som er umyndiggjort. Den umyndige kan ikkje sjølv råde over midlane sine eller binde seg ved rettshandel med mindre anna er bestemt.
Norwegian nynorsk