Blom, Holger (1906 - 1996) [sv]

Blom, Holger (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:47
04/04/2020 00:19:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7deab410-f9dd-4033-9e64-f0e0d9d785ff | RDF/XML | JSON-LD
Name
Blom, Holger
Swedish

First name
Holger
Swedish

Last name
Blom
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
02/08/1906
-Place reference
--Place
Death
-Time
02/03/1996
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Högre Realläroverket å Norrmalm, Stockholm 1924.
KTH 1924-1928, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1930-1932, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos arkitekt L I Wahlman 1928-1929.
Anställd hos Kreuger och Toll, Paris, 1930, och Hollandsche Koopmansbank, Amsterdam, samma år.
Anställd vid Stockholms stads stadsplanekontor 1932 och 1953, vid Stockholms stads gatukontor 1932-1938, därav som arkitekt för tunnelbanearbetena 1932-1933 och vid Slussområdets reglering 1933-1935.
Stadsträdgårdsmästare och chef för parkavdelningen i Stockholm 1939-1971.
Egen arkitektverksamhet från 1932.

Andra uppdrag: Sekreterare i Stockholms skönhetsråd 1972-1984.
Styrelseledamot i stiftelsen Josefinahemmet från 1944, Konung Oscar I:es minne från 1962.Resor: Frankrike, Tyskland och Italien 1929.
England, Belgien, Holland, Frankrike, Schweiz, Tjeckoslovakien och Tyskland 1931 på stipendium från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Medlemskap: STF från 1929, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, ledamot av styrelsen 1941-1944.
LAR, Landskapsarkitekternas Riksförbund 1972, från 1978 hedersledamot.
KK, Konstnärsklubben 1944-1951 och 1960-1965 (sekreterare 1944-1947, ordförande 1948-1950 och 1960-1965).
SA, Svenska Arkitektföreningen, 1947-1952.
Samfundet S:t Erik från 1947-1978.
International Federation of Landscape Architects.
Svenska konstnärsföreningen från 1971.
Hedersledamot av British Institute of Landscape Architects.

Egna skrifter: Byggmästaren 1933 sid 203, Tunnelbanan; ibid 1934 sid 52, Medborgarhuset; ibid 1935 sid 82, Om- och tillbyggnad av villa på Tyresö; ibid 1935 sid 87, Sportstugetyper för Tyresö tomtområden; ibid 1935 sid 210, Om Slussen och fotgängarna; ibid 1937 sid 29, En mjölkbar vid Björns trädgård i Stockholm; ibid 1938:8 sid 71, Stureplans regnskydd; ibid 1940:5 sid 73, Friluftsserveringar; ibid 1943:4 sid 64, Fritidshus, Rydbo Saltsjöbaden; ibid 1943:22 sid 325, Slaget om Brunkeberg; ibid 1946:16 sid 271, Gröna ytor i Stockholm; ibid 1946:24 sid 432, Villa Viken, Tyresö; ibid 1960-A:12 sid 264, Tage William-Olsson 8.6 1888 - 22.8 1960.
Arkitektur 1969:7 sid 12, Stadsparken från Stockholms horisont; ibid 1980:1 sid 38, Lusthus till bruks och till syns.
Skrifter och uppsatser rörande arkitektur, arkitekturhistoria, konst, stadsbyggnads- och parkfrågor.

Verk ett urval:
Tunnelbanestationer vid Skanstull och Medborgarplatsen, Stockholm, 1933.
Blå bodarna, Gula gången och Gröna gången i Slussuppfarten, Stockholm, 1933.
Mjölkbar vid Björns trädgård, Stockholm, 1937.
Regnskydd - Svampen - och hopfällbart tidningsstånd på Stureplan, Stockholm, 1938, båda rivna.
Busstation vid Norra Bantorget, Stockholm för Stockholms stads gatukontor 1938-1940, ombyggnader 1946, 1954 och 1975.
Stockholms stadsmuseum, Södermalmstorg, gård och trappa 1962-1965.
Villor, bostadshus, restauranger, byggnader för trafik, offentliga och enskilda park-, trädgårds- och torganläggningar, utbyggnad av Stockholms offentliga parksystem, stadsplaner med mera.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1254, 1487.
Löwgren, Eva (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1973. Stockholm, 1972.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Red: Andersson, Thorbjörn, Jonstoij, Tove, Lundquist, Kjell: Svensk Trädgårdskonst under fyrahundra år. Stockholm 2000.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Landskapsarkitekternas Riksförbund (LAR). Matriklar.
Svenska Dagbladet 1996-03-06, nekrolog av Ulf Hård af Segerstad.
Dagens Nyheter 1996-03-07, dödsruna.
Dagens Nyheter 1996-03-21, nekrolog av Georg Varhelyi.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
1102

-Id
1102
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075874

-Id
011034075874
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish