Livet i byer og bygder (369) [no]

Other languages: Livet i byer og bygder (norwegian bokmål), Livet i staden och på landet (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...forskjeller i livsform mellom landsbygd, tettsteder, småbyer og storbyer; kjennetegn for hver livsform og kontrastene mellom dem; virkningene av urbaniseringen på samfunnets organer; tendenser i den urbane utvikling; etc. Se også: Statistikk over bygde- og bybefolkning 162. Endringer i samfunn og kultur 178. Delaktighet i kulturen 184. Sosial lagdeling 56. Lokalsamfunn 62. [no]
Broader concept
Last changed
19/03/2024 20:20:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7dcb9474-5f5a-4562-8a57-d1cbe729cba0 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Livet i byer og bygder
Norwegian bokmål

Livet i staden och på landet
Swedish

Description
...forskjeller i livsform mellom landsbygd, tettsteder, småbyer og storbyer; kjennetegn for hver livsform og kontrastene mellom dem; virkningene av urbaniseringen på samfunnets organer; tendenser i den urbane utvikling; etc. Se også: Statistikk over bygde- og bybefolkning 162. Endringer i samfunn og kultur 178. Delaktighet i kulturen 184. Sosial lagdeling 56. Lokalsamfunn 62.
Norwegian bokmål

Livet i glesbygd, småstad och storstad; Det utmärkande för varje livsstil och kontrasterna däremellan; Urbaniseringens inverkan på samhällets organ; Tendenser i tätorternas utveckling; Sommarboende i stuga e dyl;
Swedish

Code
369
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian