3134 KNARBERG (Brevhus) [no]

Other languages: 3134 KNARBERG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7d29e825-a0e6-488d-a6a5-7a5c1c2478f6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3134 KNARBERG
Norwegian bokmål

Alternative name
KNARBERG
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/08/1900
--Place
Termination
30/06/1980

-Time
30/06/1980
Code
3134
Type
Norwegian bokmål

History

KNARBERG brevhus, i Nøtterø herred, under Tønsberg postkontor, i landpostrute på Nøtterø, ble opprettet den 1.8.1900.

Navnet ble fra 12.12.1933 endret til KNARRBERG v/Sirk. 43, 12.12.1933.

Brevhuset 3134 KNARRBERG ble lagt ned fra 1.7.1980. Ny postadresse.: 3134 DUKEN. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 528, og "Kronet posthorn"- stempel ble tilsendt i januar 1936.

(3134)
Brevhusstyrere:
Handelsm. Hartvig Hansen 1.8.1900.
Kjøpm. Jonathan Hansen 1.11.1919.
Disponent Petter Anker Haraldsen i 1939 (f. 1901).
Svein Henriksen 1.4.1974 (f. 1944).

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/08/1900 30/06/1980

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/08/1900 30/06/1980
--Earliest time
01/08/1900
--Latest time
30/06/1980
DigitaltMuseum
021166441042

-Id
021166441042
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål