Holen, Norvald (1915 - 1975) [no]

Holen, Norvald (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:42
09/12/2023 00:09:57
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/7d0355b0-f693-4091-b857-b9d0fc8570e0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Holen, Norvald
Norwegian bokmål

First name
Norvald
Norwegian bokmål

Last name
Holen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1915

-Time
1915
Death
1975

-Time
1975
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Sogndal 26.07.1915 - død 03.05.1975. Sønn av lærer Jacob H. og Sigrid Ylvesaker, gift i 1948 med Ingrid Johanne Thorbjørnsen, datter av Randi og Hans T., 1 sønn, 1 datter. Læretid hos O. Lystad, Ørstavik, sv.br. 1943, håndv.br. 1944 (1945?), div. kurs og faglige reiser, mange utmerkelser i Norge og utlandet og mange tillitsverv i fotografenes organisasjoner. Ansatt fra 1941 i det firmaet i Fredrikstad som G. L. Sollem i 1905 hadde overtatt etter Leverin, som hadde startet det ca. 1898/99. I 1947 overtok han det sammen med Sollems pleiedatter Gudrun Hansen (ikke fotograf), og det ble omdannet til A/S. Gudrun Hansen døde ca. 1966. Ved Holens død i 1975 ble firmaet overtatt av enken, med sønnen Jack (7.5.1950-) som daglig leder. Han overtok det alene ved morens død i 1978.

Virkested:
1941-1962: Fredrikstad, Nygaardsgaten 9

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Fredrikstad Blad 28.01.1989.
Norsk fotografisk tidsskrift 39(1953) : 9, s. 150-151
Kamera 17(1965) : 1, s. 8-13
Norsk fagfoto 11(1974) : 12, s. 389-393
Norsk fagfoto 12(1975) : 6, s. 161 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1547

-Id
1547
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006560

-Id
021036006560
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål