Holen, Norvald (1915 - 1975) [no]

Holen, Norvald (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:42
25/06/2022 01:50:17
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/7d0355b0-f693-4091-b857-b9d0fc8570e0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Holen, Norvald
Norwegian bokmål

First name
Norvald
Norwegian bokmål

Last name
Holen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1915

-Time
1915
Death
1975

-Time
1975
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Sogndal 26.07.1915 - død 03.05.1975. Sønn av lærer Jacob H. og Sigrid Ylvesaker, gift i 1948 med Ingrid Johanne Thorbjørnsen, datter av Randi og Hans T., 1 sønn, 1 datter. Læretid hos O. Lystad, Ørstavik, sv.br. 1943, håndv.br. 1944 (1945?), div. kurs og faglige reiser, mange utmerkelser i Norge og utlandet og mange tillitsverv i fotografenes organisasjoner. Ansatt fra 1941 i det firmaet i Fredrikstad som G. L. Sollem i 1905 hadde overtatt etter Leverin, som hadde startet det ca. 1898/99. I 1947 overtok han det sammen med Sollems pleiedatter Gudrun Hansen (ikke fotograf), og det ble omdannet til A/S. Gudrun Hansen døde ca. 1966. Ved Holens død i 1975 ble firmaet overtatt av enken, med sønnen Jack (7.5.1950-) som daglig leder. Han overtok det alene ved morens død i 1978.

Virkested:
1941-1962: Fredrikstad, Nygaardsgaten 9

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Fredrikstad Blad 28.01.1989.
Norsk fotografisk tidsskrift 39(1953) : 9, s. 150-151
Kamera 17(1965) : 1, s. 8-13
Norsk fagfoto 11(1974) : 12, s. 389-393
Norsk fagfoto 12(1975) : 6, s. 161 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1547

-Id
1547
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006560

-Id
021036006560
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål