Steinen, Karl von den (1855 - 1929) [sv]

Steinen, Karl von den (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Karl von den Steinen, född 7 mars 1855 i Mülheim an der Ruhr, död 7 november 1929 i Kronberg, var en tysk läkare, etnolog och forskningsresande. Steinen var 1878-79 assistentläkare vid Charitésjukhuset i Berlin, studerade under en jordenruntresa 1879-81 hospitalsväsendet i kulturstaterna och gjorde etnografiska forskningar på flera av öarna i Stilla havet. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:45
16/10/2021 08:24:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7cd69805-3d6b-48c7-9763-19c35cc24576 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Steinen, Karl von den
Swedish

First name
Karl
Swedish

Last name
von den Steinen
Swedish

Title
etnolog

-Title
etnolog
Swedish
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Karl von den Steinen, född 7 mars 1855 i Mülheim an der Ruhr, död 7 november 1929 i Kronberg, var en tysk läkare, etnolog och forskningsresande. Steinen var 1878-79 assistentläkare vid Charitésjukhuset i Berlin, studerade under en jordenruntresa 1879-81 hospitalsväsendet i kulturstaterna och gjorde etnografiska forskningar på flera av öarna i Stilla havet.
Swedish

Wikipedia

Birth
07/03/1855

-Time
07/03/1855
Death
07/11/1929

-Time
07/11/1929
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Biography

Karl von den Steinen, född 7 mars 1855 i Mülheim an der Ruhr, död 7 november 1929 i Kronberg, var en tysk läkare, etnolog och forskningsresande. Steinen var 1878-79 assistentläkare vid Charitésjukhuset i Berlin, studerade under en jordenruntresa 1879-81 hospitalsväsendet i kulturstaterna och gjorde etnografiska forskningar på flera av öarna i Stilla havet. Han åtföljde 1882 som läkare och naturforskare den tyska sydpolsexpeditionen till Sydgeorgien och gjorde därefter en färd genom Brasilien längs floden Xingú. En andra resa genom samma trakter (mellersta Brasilien) gjorde han 1887-88 tillsammans med bland andra Paul Ehrenreich, en färd, som blev av stor betydelse för kännedomen om Brasiliens etnografi. Han blev 1891 e.o. professor i Marburg, 1900 professor i etnografi vid Berlins universitet samt var från 1904 några år direktor vid Museum für Völkerkunde i Berlin. (wikipedia, 2011-06-14)

Swedish

Activity
, , Brasilien [sv]

-Place reference
, , Brasilien [sv]
--Place (text)
Brasilien
Swedish
Residence
, , Tyskland [sv]

-Place reference
, , Tyskland [sv]
--Place (text)
Tyskland
Swedish
Carlotta-SMVK
3248612

-Id
3248612
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462130
-Id
021037462130
-System
DigitaltMuseum