Ambolt, Nils Peter (1900 - 1969) [sv]

Other languages: Ambolt, Nils Peter (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Nils Peter Ambolt, astronom, geodet och forskningsresande. A. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:35:16
20/04/2024 05:29:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7cca3c29-cfa4-4e57-99ca-dd5950b681a0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ambolt, Nils Peter
Swedish

First name
Nils Peter
Swedish

Last name
Ambolt
Swedish

Title
astronom

-Title
astronom
Swedish
forskningsresande

-Title
forskningsresande
Swedish
Description
Nils Peter Ambolt, astronom, geodet och forskningsresande. A.
Swedish

Wikipedia

Birth
1900

-Time
1900
Death
1969

-Time
1969
-Life role
Biography

Nils Peter Ambolt, astronom, geodet och forskningsresande. A. deltog i Sven Hedins exp. till Centralasien 1927 - 1933, varunder han gjorde mätningar och undersökningar av relevans för sina ämnen. Sina resor i Asien har han berättat om i boken "Karavan" (1935). Sålt 1 föremål från Ostturkestan, inv. 34.17. Skänkt 1 föremål från Ladakh, inv. 38.49. Skänkt 1 föremål från Ladakh, inv. 40.2. Förmedlat deposition, Dep.1941.1 Hopbragt ark. saml. från Ostturkestan, inv. 35.24. Etnografisk saml. från Ostturkestan och Tibet, införd i Hedin-exp:s katalog. Hemfört 1 föremål från Ostturkestan skänkt av fru Kerstin Smith, inv. 57.9. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1013820

-Id
1013820
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460867
-Id
021037460867
-System
DigitaltMuseum