AURSLETTEN [no]

Other languages: AURSLETTEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:57:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7ca651c3-0225-46ea-a612-c1f183277895 | RDF/XML | JSON-LD
Name
AURSLETTEN
Norwegian bokmål

History

AURSLETTEN poståpneri, i Tjøtta herred, Nordland amt, under Namsos post- distrikt, ble underholdt fra 1.4.1910 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk 12, 22.3.1910.

Poståpneriet ble fra 1.7.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til AURSLETTA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet 8874 AURSLETTA ble lagt ned fra 1.10.1973 og samtidig omgjort til brevhus I. Sirk. 45, 13.11.1973.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.

(8874)
Poståpnere/styrer:
Gårdbr. og ds.eksp. Torolf Jørgensen 1.4.1910.
Gårdbr. Eivind Jul Jacobsen 1.11.1916. Han hadde tjenestefri en tid i 1917 med Albert Jørgensen som midlertidig styrer.
Ds.eksp. Ragnar Larsen 1.4.1960. (f. 1908).

Poståpneren var trolig ikke lønnet av Postverket før 1913, da den årlige lønnen ble satt til kr 150,-, fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av daværende lønn.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021167147055

-Id
021167147055
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret 2017.

Norwegian bokmål