Hovedkonstruksjonstype [no]

Other languages: Hovedkonstruksjonstype (norwegian bokmål), Huvudsaklig konstruktionstyp (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

03/11/2021 14:35:46
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/7c93f74c-56f1-40fa-9a69-04c0b965d6fa
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 12 of 12 hits.
Name
Hovedkonstruksjonstype
Norwegian bokmål

Huvudsaklig konstruktionstyp
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk