3414 SKJAASTAD (Poståpneri) [no]

3414 SKJAASTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7c70bcba-ab2c-4d13-91fe-9952394c4590 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3414 SKJAASTAD
Norwegian bokmål

Alternative name
SKJAASTAD
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1904 Lier (Kommune) [no], ,

-Time
01/07/1904
-Place reference
Lier (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/10/1975

-Time
31/10/1975
Code
3414
Type
Norwegian bokmål

History

SKJAASTAD poståpneri, på jernbanestasjonen i Lier herred, Buskerud amt, under Drammen postkontor, ble underholdt fra åpningen av Lierbanen den 1.7.1904. Sirk. 24, 29.6.1904.

Navnet ble fra 1.1.1905 endret til SJAASTAD.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet SJÅSTAD.

Fra 1.10.1921 endret til SKJÅSTAD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.1.1962 lagt under Lierbyen postkontor. Sirk. 39, 21.11.1961.

Fra 1.10.1971 igjen under Drammen postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 3414 SKJÅSTAD ble lagt ned fra 1.11.1975. Ny postadresse: 3400 LIERBYEN. Sirk. 39, 20.10.1975.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3414)
Poståpnere/styrere:
(?) (?) (?) 1.7.1904.
Stasj.eksp. Christoffer Olsen Gjøsli fra ca september 1904.
Stasj.eksp. Ole Mørk 29.10.1904 (f. 1874).
Mimmi Utengen midlertidig fra 25.5.1944, fast 15.11.1944 (f. 1905).
Arthur Cato Nærstad kst. 1.5.1963 (f. 1901).

Årlig poståpnerlønn var i 1904 kr 100,-, i 1906 kr 250,-, i 1910 kr 350,-, i 1913 kr 400,-, i 1914 kr 450,- og fra 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1904 31/10/1975

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1904 31/10/1975
--Earliest time
01/07/1904
--Latest time
31/10/1975
DigitaltMuseum
021166441130

-Id
021166441130
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål