ALMA AF STAFRE (1873) [sv]

ALMA AF STAFRE (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Ångfartyg

Fartyget är K-märkt av Statens maritima museer. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
05/11/2015 17:21:13
04/12/2021 01:10:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7c159622-8ef1-4907-b10c-6eedd956bf2a | RDF/XML | JSON-LD
Name
ALMA AF STAFRE
Swedish

Description
Ångfartyg

Fartyget är K-märkt av Statens maritima museer.
Swedish

Technical description
Material: Järn
Swedish

Home port
Stavre (Ort/bebyggd plats) [sv], , 2014

-Place reference
Stavre (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

--Place
-Timespan
2014
--Earliest time
2014
Identification
FSC 2879

-Number
FSC 2879
Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Ångbåten Alma byggdes 1873 på W Lindbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm.

Hon fraktades i delar till Stavre i Jämtland för montering. Alma sattes i trafik på Revsundssjön med gods och passagerare.

1908 byggdes hon om till flottningsbåt men användes också som kyrk- och nöjesbåt under flottningens lågsäsong. 1957 upphörde flottningsarbetet och Alma lades på upp på slip. 1959 såldes hon som fritidsbåt. Efter några år såldes båten vidare till Revsunds kommuns hembygdskommitté och tanken var att iordningställa Alma till turist- och turbåt på Revsundssjön men man saknade pengar till projektet. 1966 såldes hon därför till Djursholm.

I Stockholms skärgård gick Alma som fritidsbåt fram till 1971 därefter var hon hemmahörande i Göteborg. 1985 var Alma till salu igen och det bildades i Bräcke en intresseförening som köpte fartyget tillbaka till Revsundssjön. Hon var i mycket dåligt skick efter alla åren i saltvatten.

Tyvärr svalnade intresset och det gamla skrovet blev sämre för vart år som gick. 1990 kom en förfrågan om intresse fanns i Stavre att ta över båten. En Alma-kommitté organiserades inom Stavre bygdegårdsförening och båten köptes tillbaka till Stavre. Alma är nu renoverad och trafikerar åter de gamla farvattnen.

Swedish

Measurement
Lengde: 17,7 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
17,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Bredde: 3,96 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
3,96
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Constructor
 

Built
 

Launched
1873 , , Stockholm [sv] Södra Varvet (Varv) [sv]

-Time
1873
-Place reference
, , Stockholm [sv]

--Place (text)
Stockholm
Swedish
-Shipyard
DigitaltMuseum
021176009753
-Id
021176009753
-System
DigitaltMuseum