2977 ELTUN (Poståpneri) [no]

Other languages: 2977 ELTUN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7c147657-6d8d-4de9-bd36-e3505b1f04ee | RDF/XML | JSON-LD
Name
2977 ELTUN
Norwegian bokmål

Alternative name
ELTUN
Norwegian bokmål

Establishment
01/04/1911 Vang O (Kommune) [no], , ,

-Time
01/04/1911
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/09/1996

-Time
30/09/1996
Code
2977
Type
Norwegian bokmål

History

ELTUN poståpneri, i Vang herred, i Valdres, Kristians amt, under Kristiania postktr., i postruten Fagernes -- Lærdal, ble underholdt fra 1.4.1911. Sirk. 17, 25.3.1911.

Navnet ble fra 1.7.1915 endret til ØIE I VALDRES. Sirk. 29, 25.6.1915.
Tidligere Øie i Valdres poståpneri fikk samtidig navnet SKOGSTAD I VALDRES.

Fra 1.10.1921 ble navnet skrevet ØYE I VALDRES. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Fagernes postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.11.1978 endret til bare ØYE. Sirk. 32, 13.9.1978.

Postkontoret 2977 ØYE ble nedlagt fra 1.10.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 23, 12.9.1996.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble antakelig tilsendt ved opprettelsen.

(2977)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Anders Helgesen Kjersteen 1.4.1911 (f.1866).
Anne Lunde (Kvamme) 15.1.1937 (f.1909).
Tlf.styrer Helge Berge 1.1.1950 (f.1905) med vikarer 1.3.--31.8.1960.
Anne Marie Stende vikar 1.1.1974, fast 1.4.1979 (f.1939).
Poststyrervikar Anne Marie Hermundstad 1.6.1985 (f.1945).

Årlig poståpnerlønn var i 1911 kr 70,-, i 1914 kr 250,- og i 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/04/1911 30/09/1996

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/04/1911 30/09/1996
--Earliest time
01/04/1911
--Latest time
30/09/1996
DigitaltMuseum
021166440992

-Id
021166440992
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål