2219 BRANDVAL (Poståpneri) [no]

2219 BRANDVAL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7bf928d2-3979-4b1c-bc7d-df6441062618 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2219 BRANDVAL
Norwegian bokmål

Alternative name
BRANDVAL
Norwegian bokmål

Establishment
01/10/1912 Kongsvinger (Kommune) [no], ,

-Time
01/10/1912
-Place reference
Kongsvinger (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/08/1998

-Time
31/08/1998
Code
2219
Type
Norwegian bokmål

History

2263 BRANDVAL postkontor C ble opprettet som poståpneri fra 1.10.1912 og lå på jernbanestasjonen Brandval, i Brandval herred, Hedemarken amt, under Kongsvinger postdistrikt. Sirk. 61, 28.9.1912.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.Postkontoret 2263 BRANDVAL ble nedlagt fra 1.9.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 15, 13.8.1998.Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk BRANDVAL nytt postnr 2219.Poståpneriet overtok trolig et tidligere Brandval-datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne, som ble levert 1899.(2263)

Poståpnere/styrere:

Stasj.eksp. Maren Brandvold 1.10.1912 (f. 1889).

Marie Paulsen midlertidig fra 1.10.1952.

Signe Brandvold 1.1.1953 (f. 1917).

Posteksp. Vigdis Skyaasen vikar fra 1.10.1982 (f. 1956).

Postkass. Åse Johanne Bergersen 1.9.1984 (f. 1942).Årlig poståpnerlønn var i 1912 kr 200,-, fra 1914 kr 550,- og fra 1917 kr 600,-.

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1912 31/08/1998

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1912 31/08/1998
--Earliest time
01/10/1912
--Latest time
31/08/1998
DigitaltMuseum
021166440680

-Id
021166440680
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål