Johansson, Algot (1898 - 1986) [sv]

Other languages: Johansson, Algot (swedish)

Personer med anknytning till maritim verksamhet på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Skeppsredare verksam på Åland. Etablerade sig som redare och affärsman i Mariehamn på 1930-talet. Grundade 1935 sitt första rederi Rederi Ab Havnia. Grundade flertalet rederier och 1937 Rederi Ab Sally som sedan blev hela rederirörelsens namn. Verksam som redare under drygt 50 år fram till sin död 1986. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
16/08/2022 14:42:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7bdfcf68-a659-41d9-93f7-e15ab0d2868b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Johansson, Algot
Swedish

First name
Algot
Swedish

Last name
Johansson
Swedish

Title
Kommersråd

-Title
Kommersråd
Swedish
Description
Skeppsredare verksam på Åland. Etablerade sig som redare och affärsman i Mariehamn på 1930-talet. Grundade 1935 sitt första rederi Rederi Ab Havnia. Grundade flertalet rederier och 1937 Rederi Ab Sally som sedan blev hela rederirörelsens namn. Verksam som redare under drygt 50 år fram till sin död 1986.
Swedish

Birth
11/10/1898

-Time
11/10/1898
Death
11/02/1986

-Time
11/02/1986
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Danish

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality
Biography

Algot Johansson föddes i Hammarland i en jordbrukarfamilj. Han arbetade under många år i USA bl.a. med husbyggnation. I början av 1930-talet återvände Algot till Åland med sin hustru Agda som han hade träffat i USA. I Mariehamn där paret bosatte sig köpte Algot ett stenhus där de öppnade en skoaffär. Huset blev sedan centrum för en livlig verksamhet inom rederirörelsen, där Algot snabbt gjorde sig ett namn. Algot Johanssons rederirörelse blev med tiden både Finlands och Ålands största inom maskinsjöfarten. Rederiet bytte så småningom namn till Rederiaktiebolaget Sally.

Swedish

-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Other actor
DigitaltMuseum
021036372329
-Id
021036372329
-System
DigitaltMuseum