Description
ALERT
Nasjon: Norsk
Type: Brigg [no]
Type of vessel
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
23/11/2016 15:51:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7b44a862-f3a4-4984-951e-dc9602709a7f | RDF/XML | JSON-LD
Name
ALERT
Norwegian bokmål

Description
ALERT
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Norwegian bokmål

Technical description
Materiale: Tre
Tonnasje:
123 cl
Norwegian bokmål

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Hjemsted:

Kragerø 1850, 1856

Farter:

Svartehavsfart

Skipsfører:

C. Schweigaard 1850
Eilert Olsen 1853
J. Jansen 1856

Eier:

T. Knoph 1850
O. Krog 1856

Andre opplysninger:

Skien - Quebec 1853

Norwegian bokmål

Measurement
Tonnasje [no]: 123 commerce-lest [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
123
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Reference
Malmstein-registeret
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021176789656

-Id
021176789656
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Norwegian bokmål