Parental leave Place holder

Foreldrepermisjon (norwegian bokmål), Foreldrepermisjon (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:31
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/foreldrepermisjon
Label
Parental leave
English

Foreldrepermisjon
Norwegian bokmål

Foreldrepermisjon
Norwegian nynorsk

Not used label
Adopsjonspermisjon
Norwegian bokmål

Svangerskapspermisjon
Norwegian nynorsk

Adopsjonspermisjon
Norwegian nynorsk

Barselpermisjon
Norwegian nynorsk

Barselpermisjon
Norwegian bokmål

Fedrekvote
Norwegian nynorsk

Fedrekvote
Norwegian bokmål

Fødselspermisjon
Norwegian nynorsk

Fødselspermisjon
Norwegian bokmål

Pappapermisjon
Norwegian nynorsk

Pappapermisjon
Norwegian bokmål

Svangerskapspermisjon
Norwegian bokmål

Tidskonto
Norwegian nynorsk

Tidskonto
Norwegian bokmål

Broader concept
English
English

English

Note
Permisjon fra arbeid for mor og far i forbindelse med fødsel og adopsjon, dersom vilkårene for opptening er oppfylte.
Norwegian bokmål

Permisjon frå arbeid for mor og far i samband med fødsel og adopsjon, dersom vilkåra for opptening er oppfylte.
Norwegian nynorsk