4550 FARSUND (Postkontor) [no]

4550 FARSUND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7b071ff8-e2b0-4ae8-a3b0-051e0b6ea3e5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
4550 FARSUND
Norwegian bokmål

Alternative name
FARSUND
Norwegian bokmål

Establishment
30/07/1812 Farsund (Kommune) [no], ,

-Time
30/07/1812
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
4550
Type
Norwegian bokmål

History

FARSUND poståpneri ble opprettet ved Kgl. res. 30.7.1812, da det ble vedtatt å opprette en bipostrute mellom Revsvold i Lyngdal og Farsund. Poståpneriet kom antakelig i virksomhet fra september 1812.

Allerede ved skriv av 18.8.1812 ble det framlagt en plan om opprettelse av postekspedisjon i Farsund, og i posthistorien benevnes Farsund i 1814 som postekspedisjon uten status.

Av opplysninger i senere portotakst må stedet likevel betraktes som poståpneri.

Farsund poståpneri ble fra 1.1.1849 omgjort til selvstendig postekspedisjon. Sirk. 4, 9.1848.

Postekspeditørstillingen var 9.5.1850 -- 1.11.1879 forent med apotekerstillingen på stedet. Postekspedisjonen lå da i apoteket i Kirkegt, muligens først i Strandgt.

Ved Kgl.res. av 17.5.1890 ble postekspedisjonen omgjort til postktr. fra 1.6.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

Fra 1.9.1890 -- 12.8.1901 lå postkontoret i Toldbugt, da tidligere hus brant ned ved bybrannen. Senere lå postkontoret i Thus Lundegaardsgate. Dette brant ned i 1904.

FARSUND postktr. A fikk fra 1.9.1989 status av postktr. B under Kristiansand postområde.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 4550 FARSUND tildelt postnr 4551.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.10.2000 fikk postboksnr 1--59 tildelt postnr 4551 FARSUND, postboks 60--159 fikk 4552 FARSUND, mens postboksnr 160--269 fikk tildelt postnr 4553 FARSUND.

Datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver ble tils.i 1848 og senere (ca. 1855/6 ble også tatt i bruk 3-rings kassasjonsstempel nr 63.

(4550)
Poståpnere:
Thomas Hopp Winstrup 30.7.1812 -- 1827.
Lars Mortensen Sundt 1827 -- 1.1.1849.

Postekspeditører:
Lars Mortensen Sundt 1.1.1849 -- 8.5.1850.
Apoteker Johannes Herman Meier 9.5.1850 -- 14.8.1852.
" Hans Carl Ivar Rode 14.8.1852 -- 19.12.1860 (død 19.12.1860).
" Søren Mørch Parelius 1.1.1862 -- 1.1.1864.
" August Lind Nissen 1.1.1864 - 1.11.1879.
Jens P. Augus Jarmann 1.11.1879 -- 1.6.1890 (fast 22.1.1880).

Postmestre/postsjefer/postmestere:
Jens P. August Jarmann 1.6.1890.
Ludvig Larsen, kst. 16.10.1891.
T. I. Knudsen 26.11.1891.
Nicolai Jacobsen 1.9.1899.
Hans Seeberg 1.11.1905 -- 1.12.1918.
Carl S. Carlsen, kst. under ledighet 15.12.1918.
Rasmus Larsen 1.7.1919. Under sykdom i 6 mnd. fra 24.12.1926. 4 mnd. fra 1.5.1928, 6 mnd. fra 17.9.1929 samt fra 16.4.1930. Til 1.1.1931 under beskrivelse av p.eksp. Carl Carlsen. Olaf Randgaard 1.1.1931 under den siste tiden bestyrt gr. sykdom av Carl Carlsen.
Postfullm. I, Erik Olsen Weydal 1.10.1936 (f. 1880).
Postmester Harald Dahl Johannessen 1.7.1945 (f. 1894).
Postfullm. II, Torleif Reinert Torgersen 1.7.1946 (f. 1892).
Avd. sjef Paul Mosvoll 1.8.1962 (f. 1903)..
Postfullm.I Egil Jacob Jacobsen 1.5.1964 (f. 1904, død 26.11.1969).
P.eksp. Bjørn Egil Seland midlt. 27.11.1969 (f. 1945).
Postmester Aage Nielsen 1.3.1971 (f. 1927).
Førstepostfullm. Agnes Bua midlertidig fra 1.10.1989 (f. 1942) fast 1.6.1991.
Postmester Gunvald Kistiansen fra 1.11.1992.
Poststyrer: Postmester Agnes Bua 1.5.1998.
Postmester Jeanette Skadberg 21.2.2001 v/Farsund salgsteam.

De først kjente årlige poståpnerlønninger i 1849 170 spd. i 1877 kr 1,- 4 080,-, i 1880 kr 2 300,- og i 1889 kr 2 700,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 30/07/1812 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
30/07/1812 ?
--Earliest time
30/07/1812
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441636

-Id
021166441636
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål