Langsom variasjon i spenningens effektivverdi [no]

Langsom variasjon i spenningens effektivverdi (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7ae9d80b-4cb8-4f64-8074-501117894f5a | RDF/XML | JSON-LD
Label
Langsom variasjon i spenningens effektivverdi
Norwegian bokmål

Definition
endring i spenningens stasjonære effektivverdi, målt over et gitt tidsintervall
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet) [no]
English

Web reference
Norwegian bokmål