Linn, Björn (1933 - 2011) [sv]

Linn, Björn (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:50
24/09/2022 06:30:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7ace6b91-daa8-4d9b-a64f-773ecfdb93f3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Linn, Björn
Swedish

First name
Björn
Swedish

Last name
Linn
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
01/07/1933

-Time
01/07/1933
Death
28/03/2011
http://www.arkitektur.se/vi-minns-bjorn-linn

-Time
28/03/2011
-Source
http://www.arkitektur.se/vi-minns-bjorn-linn
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Arkitektexamen på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1956.

Verksamhet: Anställd vid Statens Institut för byggnadsforskning.
Docent vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Arkitektur som kunskap. Byggforskningsrådet på Chalmers Tekniska Högskola, 1998.
Gunnar Wetterling, Gävle 1981.
Storgårdskvarteret: ett bebyggelsemönsters bakgrund och karaktär, Statens institut för byggnadsforskning 1972:2.
Husen vi äger: en tillgång att vårda, LiberFörlag Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1978.
Miljöplanering - på papperet eller på jorden? Pan Norstedts, Stockholm 1970.
Osvald Almqvist, en arkitekt och hans arbete, Byggmästaren Stockholm, 1967.

Swedish

Reference
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel.
http://www.arkitekturmuseet.se/bibliotek/
Swedish

Primus
1627

-Id
1627
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076828

-Id
011034076828
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish