Skrive- og trykkerihjelpemidler (218) [no]

Skrive- og trykkerihjelpemidler (norwegian bokmål), Skriv- och tryckerihjälpmedel (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...forskjellig materiell og hjelpemidler for kontor, biblioteker og museer; beskrivelse og fremstilling av forbruksmateriell som ikke kan klassifiseres andre steder (f.eks. skrivepapir, kartotekkort); etc. Se også: Papirfremstilling 289. Trykkerimaskiner 402. Spesialverktøy og hjelpemidler 41. Skrive- og trykkeutstyr 212. Museum 219. [no]
Broader concept
Last changed
16/08/2021 10:58:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7aa458d6-f38b-4aa2-8200-1e882fe49b2e | RDF/XML | JSON-LD
Label
Skrive- og trykkerihjelpemidler
Norwegian bokmål

Skriv- och tryckerihjälpmedel
Swedish

Description
...forskjellig materiell og hjelpemidler for kontor, biblioteker og museer; beskrivelse og fremstilling av forbruksmateriell som ikke kan klassifiseres andre steder (f.eks. skrivepapir, kartotekkort); etc. Se også: Papirfremstilling 289. Trykkerimaskiner 402. Spesialverktøy og hjelpemidler 41. Skrive- og trykkeutstyr 212. Museum 219.
Norwegian bokmål

Material och hjälpmedel för kontor; beskrivning och framställning av förbrukningsmaterial som inte kan klassificeras på annat sätt (t ex skrivpapper, kartotekskort) etc.
Swedish

Code
218
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian