Åländska Segelsällskapet (Förening) [sv]

Åländska Segelsällskapet (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Segelsällskap med säte i Västra hamnen i Mariehamn. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
18/08/2022 08:27:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7a892bc9-eddd-4784-ab8f-443fad579257 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Åländska Segelsällskapet
Swedish

Description
Segelsällskap med säte i Västra hamnen i Mariehamn.
Swedish

Establishment
1897

-Time
1897
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Redan i början på 1900-talet diskuterades bildandet av en åländsk segelförening. Det fanns ännu inte vid denna tid så många personer i Mariehamn som ägde fritidsbåtar men ett intresse för segelsporten fanns bland vissa personer. Kappseglingar med mindre segelbåtar hade hållits från mitten av 1870-talet, främst med en- och tvåmastade bruksbåtar. Initiativet till att bilda Åländska Segelsällskapet, förkortat ÅSS, togs år 1897. I början användes även namnet Ålands segelförening. Stadgarna godkändes 19.3.1898 och första årsmöte hölls 25.6.1898. Första året skrevs 35 medlemmar in i föreningen. Föreningen var öppen för medlemmar från hela Åland, både för nöjesseglare och vad man då kallade för "allmogemän". Redan de första åren ordnades flera kappseglingar. År 1897 hade doktor Hällberg, en av grundarna, donerat en "Mariehamnsk pokal". Kappseglingarna om pokalen ordnades av Mariehamns Badanstalt men de fick stor betydelse för det nygrundade Åländska segelsällskapet och pokalen övertogs så småningom av Segelsällskapet. I den första kappseglingen deltog 9 båtar, av den en medlemsbåt från ÅSS, doktor Hällbergs Aino.

Under de första åren av sällskapet så fanns ingen gemensam hamn eller samlingslokal. För festligheter och tävlingar använde man sig av Badhusets olika lokaler i Västra hamnen. År 1907 invigdes den första paviljongen i Västra hamnen och sällskapets verksamhet kunde koncentreras kring den. Under första världskriget låg verksamheten nere och militären hade rekvirerat byggnaden som efter kriget slut var i mycket dåligt skick. År 1922 gavs istället förslag på att köpa den s.k. "spökvillan" som stod tom på Badhusberget. Vid köp skulle villan flyttas till lämpligare plats vid hamnen. Villan hade ursprungligen uppförts av doktor Hällberg, segelsällskapets förste kommodor, 1896 och var ritad av arkitekt Lars Sonck. Den gamla paviljongen var placerad nära ångbåtsbron var störande för båda parter. Man beslöt att köpa villan och dess placering blev ca 100 meter längre in i viken, nedanför Badhusberget. Den nya paviljongen invigdes 3.6.1922 och mycket arbete lades ner på att göra om hamnen och kajen. En del av arbetet finansierades av lotterier som ordnades av klubbens kvinnliga medlemmar och mycket av arbetet på byggnaden och i hamnen gjordes på frivillig basis. Restaurangverksamheten i paviljongen hyrdes redan ut från början åt externa restauratörer. Restaurangverksamhet bedrivs fortfarande i Segelpaviljongen.

1930 erbjöds segelsällskapet att köpa lotsstugan på Rödhamn och efter reparationer så togs den i användning som utfärdsstuga åt medlemmarna. Rödhamn har sedan dess utvecklats till en av ÅSS gästhamnar med sommarcafé. I den gamla Lotsstugan finns ett museum. ÅSS driver två gästhamnar, förutom Rödhamn även ÅSS Marina i Västra hamnen i anslutning till Segelpaviljongen.

Swedish

Reference
Åländska Segelsällskapet 1897-1947 (1947)
Swedish