Woodford, Charles Morris (1852 - 1927) [sv]

Woodford, Charles Morris (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Charles Morris Woodford (30 oktober 1852-4 oktober 1927) var en brittisk biolog och statsråd som var verksam på Salomonöarna. Han var den första Resident kommissionären för Salomonöarna protektorat, från 1896 (tre år efter införandet av den brittiska Salomonöarna Protectorate) fram till 1915. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:56:27
04/07/2020 06:11:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7a67121a-bbb9-4e2a-8087-e13558a1ee41 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Woodford, Charles Morris
Swedish

First name
Morris Charles
Swedish

Last name
Woodford
Swedish

Title
biolog

-Title
biolog
Swedish
Description
Charles Morris Woodford (30 oktober 1852-4 oktober 1927) var en brittisk biolog och statsråd som var verksam på Salomonöarna. Han var den första Resident kommissionären för Salomonöarna protektorat, från 1896 (tre år efter införandet av den brittiska Salomonöarna Protectorate) fram till 1915.
Swedish

Wikipedia

Birth
30/10/1852

-Time
30/10/1852
Death
04/10/1927

-Time
04/10/1927
Biography

Charles Morris Woodford (30 oktober 1852-4 oktober 1927) var en brittisk biolog och statsråd som var verksam på Salomonöarna. Han var den första Resident kommissionären för Salomonöarna protektorat, från 1896 (tre år efter införandet av den brittiska Salomonöarna Protectorate) fram till 1915. Under åren 1885-1886 gjorde han tre resor till Salomonöarna och 1890 gav han ut boken "A Naturalist Among the Head-Hunters".

Swedish

Activity
Salomonöarna

-Place reference
Salomonöarna
--Place (text)
Salomonöarna
Swedish
Carlotta-SMVK
3248807

-Id
3248807
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462366
-Id
021037462366
-System
DigitaltMuseum