Places GeoNames

Sted GeoNames (norwegian bokmål), Platser GeoNames (swedish)

Description

Places added while editing other data

08/10/2018 06:55:46
In operation
Status

URI
http://kulturnav.org/7a64e884-11a3-478b-a0fa-a30005b00689
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 1 of 1 hits.
Quarter
Name
Places GeoNames
English

Sted GeoNames
Norwegian bokmål

Platser GeoNames
Swedish

Description
Places added while editing other data
English

Steder som blir lagt til ved registrering og redigering av andre data
Norwegian bokmål

Datasetet innehåller platsdata hämtade från GeoNames tillagda av användare i KulturNav i samband med referenser/länkning.
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

French

German

Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish