Tygesen, Peter (1923 - ) [sv]

Tygesen, Peter (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7a3a4e78-dc22-4e79-9398-074331c5e3ed | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tygesen, Peter
Swedish

First name
Peter
Swedish

Last name
Tygesen
Swedish

Birth
25/05/1923 , , Tönder [sv]

-Time
25/05/1923
-Place reference
, , Tönder [sv]
--Place (text)
Tönder
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Staatsbauschule Lübeck - Eckenförde 1942-1945, examen 1945.
Akademie der bildenden Künste i Wien 1949-1952.
Akademiets Fügerpristävling: belobende Anerkennung 1950.

Verksamhet: Anställd hos Kalderén - Sundberg arkitekter SAR i Stockholm 1946-1947, hos Jeanne Bueche arkitekt SIA i Delemont i Schweiz 1947, hos professor R Tami arkitekt SIA i Lugano i Schweiz 1948, hos R Saager arkitekt SIA i Biel i Schweiz 1948-1949, hos E Anjou arkitekt FST i Stockholm 1952-1953, hos H Åkerblad arkitekt SAR i Stockholm 1953-1954, hos Göteborgs kommuns drätselkammare och fastighetskommun som arkitekt, 1:e arkitekt och chef för Arkitektbyrån 1955-1985.

Tävlingar: Flera tävlingar varav två inköp.Resor: Norge, Finland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Frankrike (Paris), England (London), Jugoslavien, Kreta och Tunisien.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Ansvar för flera programskrifter till ny- och ombyggnad, bl a åt Omsorgsstyrelsen i Göteborgs- och Bohuslän, Civil- och Brandförsvarsnämnden, Spårvägsstyrelsen, Fastighetsnämnden, Biblioteksnämnden samt Museistyrelsen i Göteborg 1977-1984.

Verk ett urval:
Flera bostads- och feriehus i Danmark och norra tyskland 1956, 1964, 1968, 1972 och 1986.
Gymnastikbyggnad och vaktmästarbostad till Lundby samreal, Göteborg 1956-1957.
Personalbostad till flickhem i Kullavik, ombyggnad av befintligt flickhem 1960 samt nytt flickhem 1968.
Upptagningshem för pojkar (fyra byggnader) Hermansby kommun, med tillhörande rektorsbostad (villa), assistentbostäder (två villor), personalbostäder i radhus 1961-1963.
Entré- och klubbhus Burgården - Valhalla till idrottsstyrelsen, Göteborg 1965, samt flera klubbyggnader till dito.
Daghem i kv Skjutdörren i Järnbrott, Göteborg, 1965-1966 - pris ur Stiftelsen Per och A Olssons fond.
Sysselsättningshem i kv Kvisten, Majorna, Göteborg 1965-1966.
Pensionärshotell Otium i Björkekärr 1966-1967.
Verkstadsskola i Kvillebäcken, Göteborg 1967.
Hem för flickor, Lilla Torp, i Torp, Göteborg 1967-1968.
AMU-centrum på Hisingen, Göteborg 1969-1971, tillsammans med arkitekt B Börjesson.
Ombyggnad av 202 pensionärslägenheter, Kungsladugård, Göteborg 1969.
Länkgård i Västra Frölunda, Göteborg 1971.
Dalheimers Hus i Majorna, Göteborg: byggnad för handikappade med kontor, samlings- och motionslokal, simhall, avlastnings- och sysselsättningshem mm 1970-1973 - pris ur Per och A Olssons fond.
Entrébyggnad i botaniska trädgården, Göteborg 1978.
Om- och tillbyggnad av Stadsteatern, Göteborg 1972-1982.
Ombyggnadsförslag av Konserthus i Göteborg 1982-1983, utfört 1984.
Flera bostadshus (villor) i Göteborg.

Swedish

Reference
Skriftliga svar på Arkitketurmuseets frågelista.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
ArkitektFörbundets (AF:s) matriklar.
BTF:s matriklar.
Tekniska Samfundets i Göteborg matriklar.
Arkitekturmuseet 1966 (?): Daghem i kv Skjutdörren i Järnbrott, Göteborg. Sysselsättningshem i kv Kvisten, Majorna, Göteborg.
Swedish

Primus
1083

-Id
1083
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077451

-Id
011034077451
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish