Bry, Lars (1904 - 1988) [no]

Bry, Lars (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:30
21/05/2022 01:26:21
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/79f6116a-4698-4435-a0cd-5fad72cb352d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bry, Lars
Norwegian bokmål

First name
Lars
Norwegian bokmål

Last name
Bry
Norwegian bokmål

Alternative name
Brye, Lars
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1904

-Time
1904
Death
1988

-Time
1988
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Hol i Hallingdal 05.08.1904. Sønn av Knut J. Bry og Kari Haugen. Begynte etter selvstudium et lite atelier i hjembygden, reiste en tid senere til Drammen og gikk i fotograflære hos Borgen fra 1.12.1927 til mars 1928. Våren s.å. begynte han atelier på Eidsvoll sammen med Martin Skuggedal: Bry & Skuggedal (firmaet heter etter 1970 Bry & Skuggedals Eftf.). Bry arbeidet som fotograf på Eidsvoll i 41 år, og reiste deretter tilbake til Hol. Har deltatt i fotobevaringsarbeidet i Hol kommune. Har bl.a. kopiert de fleste av de glassplatene etter Tragethon og Reinton, som er i kommunens eie. Lars Bry har i løpet av tiden tatt mer enn 100.000 bilder. Nærmiljøet har vært hans foretrukne motiv. For sin kulturinnsats fikk han i 1985 Kongens Fortjenestemedalje i Sølv.

Virkested:
1969 ca-1988: Hol i Hallingdal
1928 -1969 ca: Eidsvoll

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Eidsvold Blad 16.11.1982
Fotografi 15(1982) : 12, s. 56-59
Akershus Arbeiderblad 09.08.1983
Hallingdølen 11.08.1984, 16.05.1986, 19.07.1990 og 21.10.1993
Fremtiden 04.03.1985 og 12.06.1989
Fotografi 18(1985) : 2, s. 25-27
Drammens Tidende Buskeruds Blad 03.04.1985 og 10.06.1989
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema Eidsvoll Museum 01.12.1997
Norsk fotografisk tidsskrift 83(1997) : 1, s. 39-40
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3743

-Id
3743
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005309

-Id
021036005309
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål