Holiday right Place holder

Ferierettigheter (norwegian bokmål), Ferierettar (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:26
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/ferierettigheter
Label
Holiday right
English

Ferierettigheter
Norwegian bokmål

Ferierettar
Norwegian nynorsk

Not used label
Fellesferie
Norwegian bokmål

Fellesferie
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Employment
English

Note
Ferie er en vanlig betegnelse på sammenhengende rekke av dager da man har fri fra sitt arbeid. I Norge reguleres dette i ferieloven.
Norwegian bokmål

Ferie er ein vanleg nemning på samanhengande rekkje av dagar då man har fri frå arbeidet. I Norge er dette regulert i ferielova.
Norwegian nynorsk