Bryde, Jens (1853 - 1929) [no]

Bryde, Jens (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/10/2022 13:12:08
03/06/2023 01:09:44
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/79856ccc-70e0-4b92-8578-5666f4e19ea2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bryde, Jens
Norwegian bokmål

First name
Jens
Norwegian bokmål

Last name
Bryde
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1853

-Time
1853
Death
1929

-Time
1929
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Gjerpen, d. i Oslo 10.12.1929. Kom dertil 7 år gammel, og arbeidet som fotograf i 61 år. Ble 17 år gammel ansatt hos Szacinski og var der i 25 år. Fulgte alltid med når denne ble tilkalt til Slottet eller andre steder for å fotografere kongelige og prominente personer. Startet egen forretning i 1895. Inntil 1920 hadde han tatt og registrert 43.000 plater. Fotograferte forøvrig rundt i hele landet, mest militære og ekserserplasser. Arkivet ble overtatt av "Lund & Skog", men senere dessverre ødelagt.

Virkested:
1895 ca: Oslo; Nytorvet 3 b
1896 ca-1902 ca: Oslo; Youngstorvet 3
1902 ca-0000: Oslo; Nytorvet 2, [og] 8
1911: Drøbak
1915: Drøbak
1870-1920 ca: Oslo

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3744

-Id
3744
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005310

-Id
021036005310
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
5B3AA528-0DAB-4861-8856-3AA72E1AED51

-Id
5B3AA528-0DAB-4861-8856-3AA72E1AED51
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål