EURYDICE (1785) [sv]

Other languages: EURYDICE (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
29/03/2021 09:33:37
08/06/2024 01:36:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/794d0afb-c1c5-4b9f-b06d-a5f8da1952ab | RDF/XML | JSON-LD
Name
EURYDICE
Swedish

Alternative name
EUREDICE
Swedish

EURIDICE
Swedish

EURYDIKE
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

EURYDICE var den nionde i en serie fregatter byggda i Karlskrona 1782–1785 efter typritningar av Fredrik Henrik af Chapman (Bellona-certen). Hon sjösattes 31 augusti 1785. EURYDICE deltog i strider under Gustav III:s ryska krig 1788–1790, ingick i Västerbottensexpeditionen 1809 och deltog även i kriget mot Norge 1814. Fartyget byggdes om 1806–1807 samt 1826–1827 och slopades till slut 1858.

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
46,3
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
11,9
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Swedish

-Value
40
-Unit
Swedish

-Specification
26 st. 24-pundare, 14 st. 6-pundare
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1350
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
5,2
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Swedish

-Value
342
-Unit
Launched
31/08/1785

-Time
31/08/1785
Decommissioned
1858

-Time
1858
Reference
Svensson, S. Arthur(red)(1943). Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Malmö: AB Allhems förlag del II s. 347, 351, 354, 432, 496, 504, 506, 524, 549 del III s. 54f, 74, 171, 255
Swedish

DigitaltMuseum
021176972456
-Id
021176972456
-System
DigitaltMuseum