Å (Befolket sted) [no]

Å (norwegian bokmål)

Norske bruk och boliger [no]


URI
http://kulturnav.org/790fa430-906d-4c57-9300-c365981b5bdd | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Å
Norwegian bokmål

Alternative name
Å
Norwegian bokmål

Place type
English

Norwegian bokmål


Estonian

Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
63.39994, 9.50362, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
63.39994
-Longitude (Easting)
9.50362
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
863667

-Id
863667
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Språksamlingane, SNID
SNID-SK-0001600122311

-Id
SNID-SK-0001600122311
-System
Språksamlingane, SNID
Editorial note
Sources for new identifiers/references for SSR ID (read from data.norge.no 2016): Språksamlingane SNID via data from Språksamlingane, UIB. Updated 2022-06-02 by Ulf B.
English