Inclusive employment Place holder

Inkluderende arbeidsliv (norwegian bokmål), Inkluderande arbeidsliv (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:02
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/inkluderende-arbeidsliv
Label
Inclusive employment
English

Inkluderende arbeidsliv
Norwegian bokmål

Inkluderande arbeidsliv
Norwegian nynorsk

Not used label
IA-avtale
Norwegian bokmål

Tilretteleggingstilskot
Norwegian nynorsk

IA-avtale
Norwegian nynorsk

IA-bedrift
Norwegian nynorsk

IA-bedrift
Norwegian bokmål

Tilretteleggingstilskudd
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Employment
English

Note
Et avtalesamarbeid som skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å auke sysselsetjinga.
Norwegian bokmål

Eit avtalesamarbeid som skal skape eit arbeidsliv med plass til alle gjennom å førebyggje sjukefråvær og fråfall og på denne måten bidra til å øke sysselsettningen.
Norwegian nynorsk