Sickness benefit Place holder

Sykepenger (norwegian bokmål), Sjukepengar (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:14
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/sykepenger
Label
Sickness benefit
English

Sykepenger
Norwegian bokmål

Sjukepengar
Norwegian nynorsk

Broader concept

English
     Income security
English

Note
Gir kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.
Norwegian bokmål

Gjev kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive folketrygd-medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sjukdom eller skade.
Norwegian nynorsk