Georg III, kung av av Storbritannien (1738 - 1820) [sv]

Georg III, kung av av Storbritannien (swedish)

Royalties, mostly Nordic (Nordiska museet)

Description
Kung av Storbritannien, regent 1760-1801. Även Kung av Storbritannien och Irland 1801-1820 [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
27/09/2016 11:19:51
27/05/2023 04:01:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/78dbcdd1-fc21-4591-9ec9-0b690dbad0b5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Georg III, kung av av Storbritannien
Swedish

First name
George
Swedish

Alternative name
George III
Swedish

Title
Kung av Storbritannien

-Title
Kung av Storbritannien
Swedish
Kung av Storbritannien och Irland

-Title
Kung av Storbritannien och Irland
Swedish
Description
Kung av Storbritannien, regent 1760-1801. Även Kung av Storbritannien och Irland 1801-1820
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1738
www.ne.se/lang/georg-iii Bengt Nilson Nationalencyklopedin 2010-12-14

-Time
1738
-Source
www.ne.se/lang/georg-iii Bengt Nilson Nationalencyklopedin 2010-12-14
Swedish
Death
1820
www.ne.se/lang/georg-iii Bengt Nilson Nationalencyklopedin 2010-12-14

-Time
1820
-Source
www.ne.se/lang/georg-iii Bengt Nilson Nationalencyklopedin 2010-12-14
Swedish
Life role
King 1760 1801

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

-Timespan
1760 1801
--Earliest time
1760
--Latest time
1801
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Georg III (engelska George III), f. 24 maj (4 juni enligt nya stilen) 1738, d. 29 januari 1820, kung av Storbritannien 1760-1801, av Storbritannien och Irland 1801-20, från 1760 även kurfurste, från 1814 kung av Hannover, sonson till Georg II. G. var född i Storbritannien och den förste av den hannoveranska dynastin som var mera britt än tysk. Hans regeringstid var orolig, präglad av sjuårskriget, nordamerikanska frihetskriget, franska revolutionen och Napoleonkrigen. I sina försök att stärka kungamakten lierade han sig med torypartiet och styrde från 1770 landet med hjälp av sin nära förtrogne, Lord North. De militära nederlagen mot de upproriska kolonierna i Nordamerika ledde 1782 till Norths fall. G. tvingades därefter acceptera en roll som konstitutionell monark. Han intervenerade emellertid bl.a. i samband med upprättandet av den politiska unionen med Irland 1801. Två ministärer avgick, sedan kungen motsatt sig katolikernas emancipation: Pitt d.y. (1801) och Lord Grenville (1807). År 1808 blev G. blind, och två år senare drabbades han av mental ohälsa. Enligt vissa forskare har det rört sig om permanent sinnessjukdom, enligt andra om nervrubbningar till följd av porfyri. Han var under återstoden av sitt liv inspärrad på Windsor Castle, medan sonen Georg 1811 inträdde som regent. G. var gift med Charlotta av Mecklenburg och hade 15 barn, däribland Georg IV, Vilhelm IV och Ernst August. #www.ne.se/lang/georg-iii Bengt Nilson Nationalencyklopedin 2010-12-14

Swedish

Reference
www.ne.se/lang/georg-iii Bengt Nilson Nationalencyklopedin 2010-12-14
Swedish

Nordiska museet, Primus
105925

-Id
105925
-System
Nordiska museet, Primus
DigitaltMuseum
021036633964
-Id
021036633964
-System
DigitaltMuseum