Dickson, Robert (1843 - 1924) [sv]

Dickson, Robert (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Robert Dickson, född 27 november 1843 i Göteborg, död 14 april 1924 i Stockholm, ämbetsman och politiker, son till Charles Dickson. Dickson blev student i Uppsala 1860 och avlade examen till rättegångsverken 1865, utnämndes till vice häradshövding 1869, hade 1870-1878 förordnanden i Skånska hovrätten, där han befordrades till assessor 1880. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/01/2018 13:16:30
22/01/2022 07:00:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/78bbdd90-0430-47e1-8930-47fd82b12152 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dickson, Robert
Swedish

First name
Robert
Swedish

Last name
Dickson
Swedish

Title
ämbetsman

-Title
ämbetsman
Swedish
Description
Robert Dickson, född 27 november 1843 i Göteborg, död 14 april 1924 i Stockholm, ämbetsman och politiker, son till Charles Dickson. Dickson blev student i Uppsala 1860 och avlade examen till rättegångsverken 1865, utnämndes till vice häradshövding 1869, hade 1870-1878 förordnanden i Skånska hovrätten, där han befordrades till assessor 1880.
Swedish

Wikipedia

Birth
27/11/1843

-Time
27/11/1843
Death
14/04/1924

-Time
14/04/1924
Biography

Robert Dickson, född 27 november 1843 i Göteborg, död 14 april 1924 i Stockholm, ämbetsman och politiker, son till Charles Dickson. Dickson blev student i Uppsala 1860 och avlade examen till rättegångsverken 1865, utnämndes till vice häradshövding 1869, hade 1870-1878 förordnanden i Skånska hovrätten, där han befordrades till assessor 1880. Han blev 1878 t. f. och 1883 ordinarie revisionssekreterare samt kallades samma år till expeditionschef i finansdepartementet. Han skötte 1888 ett förordnande såsom landshövding i Örebro län, utnämndes samma år till landshövding i Jönköpings län och förflyttades 1892 till landshövdingestolen i Malmöhus län. Dickson representerade i riksdagens första kammare Jönköpings läns valkrets 1891-1894 och Malmö stads valkrets 1895-1903 samt var 1891-1894 och 1896 ordförande i ett av kammarens tillfälliga utskott och 1895 i ett särskilt utskott för arbetarförsäkringsfrågor. Han politiska åskådning anses ha varit ytterst konservativ. Vid industri- och lantbruksutställningarna i Malmö 1896 var han styrelsens ordförande. Dickson blev 1902 överståthållare i Stockholm, ett ämbete som han tog avsked från 1911. På grund av en lagändring 1904 minskade detta ämbetes åligganden väsentligt eftersom överståthållaren då upphörde att vara stadsfullmäktiges självskrivne ordförande. Robert Dickson har publicerat Malmöhus län år 1800 (1914) och utgav 1920 sina memoarer med titeln Minnen. Han begravdes på Norra begravningsplatsen den 16 december. (wikipedia, 2010-09-27)

Swedish

Carlotta-SMVK
3230919

-Id
3230919
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461143
-Id
021037461143
-System
DigitaltMuseum