d´Otrante, Armand C. F. Fouché (1800 - 1878) [sv]

d´Otrante, Armand C. F. Fouché (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Greve. Inflyttade till Sverige 1822 och erbjöds av Konung Karl X1V Johan att gå i sv. militärtjänst. Utnämnd till officer. Son till Napoleon 1:s polisminister Joseph Fouché d´Otrante f. 1759 d. 1820. Skänkt saml. förvärvad under en resa i Nordamerika 1843 0ch 1844. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/02/2018 14:08:25
04/07/2020 06:02:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/78859a9d-8f49-4cf8-9305-39ce1e589917 | RDF/XML | JSON-LD
Name
d´Otrante, Armand C. F. Fouché
Swedish

First name
Armand C. F. Fouché
Swedish

Last name
d´Otrante
Swedish

Description
Greve. Inflyttade till Sverige 1822 och erbjöds av Konung Karl X1V Johan att gå i sv. militärtjänst. Utnämnd till officer. Son till Napoleon 1:s polisminister Joseph Fouché d´Otrante f. 1759 d. 1820. Skänkt saml. förvärvad under en resa i Nordamerika 1843 0ch 1844.
Swedish

Wikipedia

Birth
1800

-Time
1800
Death
1878

-Time
1878
Biography

Greve. Inflyttade till Sverige 1822 och erbjöds av Konung Karl X1V Johan att gå i sv. militärtjänst. Utnämnd till officer. Son till Napoleon 1:s polisminister Joseph Fouché d´Otrante f. 1759 d. 1820. Skänkt saml. förvärvad under en resa i Nordamerika 1843 0ch 1844.

Swedish

-Timespan
1842 1845
--Earliest time
1842
--Latest time
1845
Carlotta-SMVK
1066697

-Id
1066697
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461118
-Id
021037461118
-System
DigitaltMuseum