Neste, Nils (1925 - 1997) [no]

Neste, Nils (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:48
23/05/2020 02:37:20
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/787faf37-09d5-4ea2-b3e9-2bd79aefaa23 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Neste, Nils
Norwegian bokmål

First name
Nils
Norwegian bokmål

Last name
Neste
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1925

-Time
1925
Death
1997

-Time
1997
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i N. Aurdal 19.03.1925, død på Fagernes 25.12.1997. Sønn av fotograf Olav N. og Anna Kampen, gift 1951 med Oda Christiansen, datter av Oda og Christian C. 1 sønn, 2 døtre. Utlært hos Wardenær i Oslo, sv.br. 1949, håndv.br. og handelsbr. 1956. Overtok 1.1.1950 "Fagernes Fotoatelier" som faren hadde startet i 1915/16. Sønnen Paul Ole Chr. N. (27.9.1954) begynte i firmaet 1.1.1977 og overtok den daglige driften i 1983

Virkested:
1950-1983: Fagernes

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 84(1998) : 4, s. 42 (nekrolog)
Fotografregister : oversyn over ein del av fotografene med tilknytning til Valdres. (upublisert manuskript i Preus museum, 2011).
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2097

-Id
2097
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007843

-Id
021036007843
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål