Arkeologerna (Arkeologisk uppdragsverksamhet) [sv] Place holder

Arkeologerna (swedish)

Arkeologi och kulturmiljö, organisationer (Sverige) (Externa data) [sv]


URI
http://data.arkeologi.org/7876bf21-5f7f-472e-b032-294d58dfb94b
Name
Arkeologerna
Swedish

Other name
Arkeologiska uppdragsverksamheten 01/01/2015 11/2015

-Name
Arkeologiska uppdragsverksamheten
Swedish

-Timespan
01/01/2015 11/2015
--Earliest time
01/01/2015
--Latest time
11/2015
Establishment
01/01/2015

-Time
01/01/2015