Det norske hageselskap [no]

Det norske hageselskap (norwegian bokmål)

Fotograffirmaer (Norge) (Preus museum) [no]

Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
20/04/2015 10:38:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7848a055-4533-4377-9658-96a12c0caccd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Det norske hageselskap
Norwegian bokmål

History

Det norske hageselskap, bedre kjent som Hageselskapet, er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon. Vårt formål er å fremme hageglede og hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker til beste for det enkelte menneske, familien og samfunnet.

Informasjon og inspirasjon
Hageselskapets hovedoppgave er å spre informasjon og inspirasjon.
Det skjer blant annet gjennom tidsskriftet Norsk Hagetidend, bøker og hefter, internett, kåserier, demonstrasjoner og hagevandringer i hagelagene, artikler i aviser og andre media, programmer i radio og fjernsyn, studievirksomhet. reiser, faglig bistand til kommuner, boligbyggelag og andre.

For hageglede siden 1884
Det norske hageselskap ble etablert i 1884 under navnet Selskapet Havedyrkningens Venner. I 1939 ble navnet endret til Det norske hageselskap. Arbeidet i dag omfatter alt som har tilknytning til den grønne delen av våre omgivelser, for at det skal fungere visuelt, dyrkingsmessig og funksjonelt. Vår virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent, salg av hagerelaterte bøker og produkter, og offentlige tilskudd og prosjektmidler.

(Kilde: Hageselskapets nettsider 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)

Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
4964

-Id
4964
-System
FR
DigitaltMuseum
021166004368

-Id
021166004368
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål