Vehicle taxes Place holder

Motorvognavgifter (norwegian bokmål), Motorvognavgifter (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:45
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/motorvognavgifter
Label
Vehicle taxes
English

Motorvognavgifter
Norwegian bokmål

Motorvognavgifter
Norwegian nynorsk

Not used label
Bensinavgift
Norwegian nynorsk

Bensinavgift
Norwegian bokmål

Bilavgifter
Norwegian nynorsk

Bilavgifter
Norwegian bokmål

Biltilsynet
Norwegian nynorsk

Biltilsynet
Norwegian bokmål

Dieselavgift
Norwegian nynorsk

Dieselavgift
Norwegian bokmål

Engangsavgift
Norwegian bokmål

Eingongsavgift
Norwegian nynorsk

Omregistreringsavgift
Norwegian nynorsk

Omregistreringsavgift
Norwegian bokmål

Trafikkstasjon
Norwegian nynorsk

Trafikkstasjon
Norwegian bokmål

Vegavgift
Norwegian nynorsk

Veiavgift
Norwegian bokmål

Vektårsavgift
Norwegian nynorsk

Vektårsavgift
Norwegian bokmål

Årsavgift
Norwegian nynorsk

Årsavgift
Norwegian bokmål

Broader concept
     Duties
English

     Vehicles
English

Note
**
Norwegian bokmål

Motorvognavgiftene omfattar seks avgifter med til dels ulik grunngjeving og føremål. Avgiftene er knytt dels til kjøp/leige av køyretøy og dels til bruk av køyretøy. Dei ikkje-bruksavhengige avgiftene er eingongsavgifta, omregistreringsavgifta, årsavgifta og vektårsavgifta. Til dei bruksavhengige avgiftene høyrer avgiftene på bensin og diesel.
Norwegian nynorsk