3430 SPIKKESTAD (Poståpneri) [no]

3430 SPIKKESTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/77774940-7b6e-48fd-bdfc-133a034f5589 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3430 SPIKKESTAD
Norwegian bokmål

Alternative name
SPIKKESTAD
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1892 Røyken (Historisk kommune) [no], ,

-Time
01/07/1892
-Place reference
Røyken (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3430
Type
Norwegian bokmål

History

SPIKKESTAD poståpneri, på jernbanestasjonen, i Røken herred, Buskerud fogderi, under Drammen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1892 i stedet for det tidligere brevsamlingsstedet Spikestad. Sirk. 18, 5.7.1892.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3430 SPIKKESTAD tildelt postnr 3431.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(3430)
Poståpnere/styrere:
Lina Bredesen 1.7.1892.
Stasj.mester A. C. Stryken 1.10.1912 (f. 1866).
Stasj.mester Carl Andreas Alsen 15.2.1923 (f. 1878).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.11.1935.
Postkass.V Gunn Birkeland 1.2.1980 (f. 1954).
Førstepostfullm. Bente Alice Tundal vikar fra 1.3.1984, fast 1.2.1985 (f. 1954). Under hennes permisjon i tiden 1.4.1985--1.10.1986 med Jorun Kristine Bernhard som vikar.
Bente Alice Tundal og Jorun Kristine Bernhard fra 1.10.1986, der de to delte styrerstillingen til 2.8.1993.
Poststyrer Bente Alice Tundal fra 2.8.1993 (f. 1954).

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1895 kr 150,-, i 1901 kr 240,-, i 1906 kr 300,-, i 1916 kr 400,- og fra 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1892 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1892 ?
--Earliest time
01/07/1892
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441136

-Id
021166441136
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål