Schrøder, Alf (1880 - 1951) [no]

Schrøder, Alf (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:17:50
24/07/2021 04:56:07
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/76ed1bcd-8ed3-41bc-97f8-23e52fc679ca | RDF/XML | JSON-LD
Name
Schrøder, Alf
Norwegian bokmål

First name
Alf
Norwegian bokmål

Last name
Schrøder
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1880

-Time
1880
Death
1951

-Time
1951
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Mosjøen 20.08.1880, død i Trondheim 28.01.1951. Sønn av Lovise og Elias Larsen, gift med Martha S. (21.8.1872-10.12.1949). Var først apotekerlærling på hjemstedet, men reiste 16 år gammel til Trondhjem for å bli fotograf. Gikk i lære hos Ludv.M. (Adolf) Bach fra 1898 og overtok hans firma 8.5.1907 etter å ha arbeidet der i 9 år. Ifølge opplysninger fra Eilif Schrøder var dette startet av Hans Krum (1860), drevet av ham til hans død i 1882, deretter av enken til 1892 og av Bach fra 1892 (1893). Schrøder drev firmaet opp til ett av de største i bransjen. Ved hans død ble det overtatt av hans datter Rakel og sønnen Eilif. Sønnen døde i 1976, og Rakel S. fortsetter firmaet med Arnold Stendahl som disponent. Alf Schrøder var Oldermann i Nordenfjeldske Fotografers Forening og formann i Prøvenevnden. Han har tatt meget gode prospekter av Ålesund havn/sentrum fra Aksla, ca.1915.

Virkested:
1898-1951: Trondheim

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 19(1930) : 8, s.96 (50 år)
Hoffstad, E.: Merkantilt biografisk leksikon, 1935
Norsk fotografisk tidsskrift 36(1950) : 9, s. 153 (70 år)
Norsk fagfoto 4(1967) : 10, s. 237, 239
Norsk fagfoto 14(1977) : 5, s. 145-149
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 1, s. 22-23
Skorgevik, Kjell: Fotografer i ÅLesund i glassplatenes tid, 1985
Adresseavisen 11.11.1993
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2500

-Id
2500
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008516

-Id
021036008516
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
F24CE515-C91C-4F09-9676-0C8DD8B9C822

-Id
F24CE515-C91C-4F09-9676-0C8DD8B9C822
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål