Schrøder, Alf (1880 - 1951) [no]

Other languages: Schrøder, Alf (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:37:44
20/04/2024 02:21:03
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/76ed1bcd-8ed3-41bc-97f8-23e52fc679ca | RDF/XML | JSON-LD
Name
Schrøder, Alf
Norwegian bokmål

First name
Alf
Norwegian bokmål

Last name
Schrøder
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

lokalhistoriewiki.no

Birth
1880

-Time
1880
Death
1951

-Time
1951
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Mosjøen 20.08.1880, død i Trondheim 28.01.1951. Sønn av Lovise og Elias Larsen, gift med Martha S. (21.8.1872-10.12.1949). Var først apotekerlærling på hjemstedet, men reiste 16 år gammel til Trondhjem for å bli fotograf. Gikk i lære hos Ludv.M. (Adolf) Bach fra 1898 og overtok hans firma 8.5.1907 etter å ha arbeidet der i 9 år. Ifølge opplysninger fra Eilif Schrøder var dette startet av Hans Krum (1860), drevet av ham til hans død i 1882, deretter av enken til 1892 og av Bach fra 1892 (1893). Schrøder drev firmaet opp til ett av de største i bransjen. Ved hans død ble det overtatt av hans datter Rakel og sønnen Eilif. Sønnen døde i 1976, og Rakel S. fortsetter firmaet med Arnold Stendahl som disponent. Alf Schrøder var Oldermann i Nordenfjeldske Fotografers Forening og formann i Prøvenevnden. Han har tatt meget gode prospekter av Ålesund havn/sentrum fra Aksla, ca.1915.

Virkested:
1898-1951: Trondheim

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
Has works/objects at
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 19(1930) : 8, s.96 (50 år)
Hoffstad, E.: Merkantilt biografisk leksikon, 1935
Norsk fotografisk tidsskrift 36(1950) : 9, s. 153 (70 år)
Norsk fagfoto 4(1967) : 10, s. 237, 239
Norsk fagfoto 14(1977) : 5, s. 145-149
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 1, s. 22-23
Skorgevik, Kjell: Fotografer i ÅLesund i glassplatenes tid, 1985
Adresseavisen 11.11.1993
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2500

-Id
2500
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008516

-Id
021036008516
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
F24CE515-C91C-4F09-9676-0C8DD8B9C822

-Id
F24CE515-C91C-4F09-9676-0C8DD8B9C822
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål