KILEBYGDEN [no]

Other languages: KILEBYGDEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 21:19:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/76df4cf7-8c29-4aac-a052-e2836f4a757e | RDF/XML | JSON-LD
Name
KILEBYGDEN
Norwegian bokmål

History

KILEBYGDEN poståpneri, i Solum herred, Bratsberg amt, under Porsgrund postkontor, med gående bipost til/fra Bolvik poståpneri, ble opprettet fra 1.1.1915 i stedet for det tidligere Kilebygden Forbruksforening brevhus. Sirk. 66, 22.12.1914.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til KILEBYGDA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet KILEBYGDA ble lagt ned fra 1.5.1965. Sirk. 20, 18.5.1965. Ny postadresse: 3900 PORSGRUNN. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Gårdbr. Rasmus Dalene 1.1.1915 (f. 1872).
Anbjørg Karoline Dalene (Lund) 1.11.1942 (f. 1917). Under tj.fri i 6 mndr. fra jan. 1947 med Borghild Isaksen som midlt.styrer, og i 1 år fra 10.6.1950 med Sigurd Dalene som vikar, og i 5 mndr. fra 1.2.1952 med Sigurd Dalene som midlt. styrer.
Torgunn Dalene 1.2.1954 (f. 1918).
Ingeborg Helene Ugge kst. 1.9.1962 (f. 1916).

Årlig poståpnerlønn var i 1915 kr 300,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166447970

-Id
021166447970
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål