2933 REINLI (Poståpneri) [no]

Other languages: 2933 REINLI (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/76dac662-e980-4fb3-aec3-f5251d189f9d | RDF/XML | JSON-LD
Name
2933 REINLI
Norwegian bokmål

Alternative name
REINLI
Norwegian bokmål

Establishment
08/05/1889 Sør-Aurdal (Kommune) [no], , ,

-Time
08/05/1889
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
28/02/1995

-Time
28/02/1995
Code
2933
Type
Norwegian bokmål

History

REINLI poståpneri ble opprettet ved Kgl.res. av den 29.12.1888 og 8.5.1889 med virksomhet fra 1.7.1889. Poståpneriet lå i Søndre Aurdal herred, Valdres fogderi, under Hønefoss postdistrikt. Samtidig med opprettelsen ble det igangsatt 2 ganger ukentlig bipost ved gående bud til og fra Søndre Aurdal poståpneri (dvs. Bagn fra 1.4.1902). Sirk. 14, 20.6.1889.

Poståpneriet ble fra 1.1.1901 lagt under Kristiania postdistrikt grunnet den nyopprettede jernbaneforbindelse mellom Grefsen og Røikenviken. Sirk. 47, 8.12.1900.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Fagernes postdistrikt. Sirk. 17, 10.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye ppoststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2933 REINLI, i Gjøvik postområde, ble lagt ned fra 1.3.1995. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 3, 13.2.1995.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne nederst og tynne tverrstriper i indre sektor ble tildelt ved opprettelsen.

Hovedpostruten mellom Jevnaker og Borgund gikk før 15.7.1884 gjennom Bagn. Fra da ble ruten lagt om og gikk direkte over Tonsåsen mellom Sveen og Nordre Aurdal poståpneri. Mellom Tonsåsen og Søndre Aurdal (Bagn) ble i 1887 opprettet en helårlig ukentlig postforbindelse begge veier til Odnæs og Nordre Aurdal poståpnerier. Fra 1901 ble posten sendt med jernbane mellom Grefsen og Røikenviken, og alt tyder på at Randsfjorden ble benyttet til videre befordring. Valdresbanen mellom Eina og Dokka ble åpnet for vanlig trafikk fra 1902, og fra 1906 ble opprettet postekspedisjon helt fram til Fagernes. Fra samme tid ble også Bergensposten i en tid sendt denne veien.

I 1891 ble posten fra Reinli sendt til Søndre Aurdal (Bagn) på tirsdager og lørdager med retur den samme dag (etter ankomst av post fra Tonsåsen).

Kirkesanger Kristoffer Hagene hadde fra 1889 en 5-årig kontrakt om postbefordringen mellom Reinli og Søndre Aurdal. Antallet ukentlige ombæringer har trolig variert fra 2 til 3 og 4 ganger. Hagene hadde først kr 60,- i året for dette arbeidet, i 1893 økt til kr 100,-

(2933)
Poståpnere/styrere
Kirkesanger Kristoffer Hagene 1.7.1889.
Inger Hoff 1.10.1913 (f. 1857).
Thomas O. Bøen 15.9.1922 (f. 1883).
Anne Lovise Bøen Kløvrud midlertidig fra 28.9.1953, kst. 1.7.1954, fast 1.6.1955 (f. 1909).
Posteksp. Torild Henriksen 1.11.1979 (f. 1954).

Årlig poståpnerlønn:

1889 1894 1909 1912 1913 1917
Kr 40 100 150 200 250 500

Fra 1.7.1917 ble det tilstått et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 08/05/1889 28/02/1995

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
08/05/1889 28/02/1995
--Earliest time
08/05/1889
--Latest time
28/02/1995
DigitaltMuseum
021166440966

-Id
021166440966
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål