Stoltz, Carl-Axel (1904 - 1975) [sv]

Stoltz, Carl-Axel (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:17
18/03/2023 00:19:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/76a9911f-59ac-4f37-97d5-96d4921d9e30 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Stoltz, Carl-Axel
Swedish

First name
Carl-Axel
Swedish

Last name
Stoltz
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
20/10/1904 Malmö (Stad) [sv], ,

-Time
20/10/1904
-Place reference
Malmö (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Death
10/05/1975 Malmö (Stad) [sv], ,

-Time
10/05/1975
-Place reference
Malmö (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: KTH 1923-1927, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1927-1929, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Arkitekt i Byggnadsstyrelsen.
Stadsarkitekt i Malmö 1944-1969.
Egen verksamhet i Malmö 1930-1955.
Efter 1969 konsulterande arkitekt en tid hos F Jænecke.

Andra uppdrag: Byggnadssakkunnig inom ecklesiastik- och kommunikationsdepartementen och Byggnadsstyrelsens sakkunnige vid utarbetande av normalförslag till byggnadsstadgan.
Ledamot i styrelsen för Skånemässan.
Ledamot i brandstodsbolag, hälsovårdsnämnden, sparbanken Bikupan.

Tävlingar: Malmö rådhus, om- och tillbyggnad 1937, 1:a pris.Resor: Italien 1927.
Tyskland, Österrike, Tjeckoslovakien och Schweiz 1928.
England och Holland 1929.
Danmark och Norge 1934.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, styrelseledamot.
Ordförande i ASS, Arkitektföreningen för Södra Sverige, och SSBS, Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund.
FSS från 1943, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter.

Egna skrifter: Byggmästaren 1938:2 sid 9, Malmö museum; ibid år 1940:8 sid 106, Dansrestaurangen Amiralen i Malmö; ibid år 1950:5 sid 104, Kvinnokliniken vid Malmö Allmänna Sjukhus; ibid år 1950:6 sid 116, Nybyggnad vid Flensburgska Barnsjukhuset i Malmö; ibid år 1950:6 sid 121, Lungkliniken vid Malmö Allmänna Sjukhus.
Malmö planläggning och bebyggelse, 1946.
Byggnadsnämnden i Malmö 100 år, 1962.
Malmö industrilotteri 1863-1963, 1963.

Verk ett urval:
I Malmö: Kontors- och verkstadsbyggnad för Malmö stads gas- och elverk, Drottninggatan 10, 1931, utbyggnad 1841; Malmö och Limhamns brandstationer, ombyggnad 1932; Fyra bankkontor för Skandinaviska kredit AB 1932-1934; Bankaktiebolaget Södra Sverige, Adelgatan 5, inre ombyggnad 1925; Malmö stads sjukhus för psykiskt sjuka 1934; Flera byggnader för Allmänna sjukhuset 1932-1945, bl a Kvinnokliniken och Lungkliniken 1950; Östra sjukhuset 1939, (kyrka 1932-1935); Nybyggnad vid Flensburgska barnsjukhuset 1950; Kolgahuset, Hans Michelsensgatan 1, 1934; Biograf och danspalats Amiralen, Folkets park 1939; Malmö rådhus, om- och tillbyggnad, 1937; Malmö museum, Slottsholmen 1937; Bostadshus, Norregatan 1, 1928; Affärs- och kontorshus, Stortorget 23, 1933; Hermods korrespondensinstitut, Slottsgatan 22, 1936, tillbyggnad Grynbodgatan 19, 1942; Affärs-, kontors- och bostadshus, Skomakargatan 6-10, 1937; Bostadshus, Stora Nygatan 77, 1937; Kontorshus, Norra Vallgatan 68, 1938; Kontorshus, Isak Slakt.gatan 6, 1939; parkeringshus, Baltzarsgatan 14, 1939; Bank, kontors- och bostadshus, Djäknegatan 39, 1939; Österportskolan, Stora Kvarngatan 1940; Bostadshus, Malmgatan 12, 1934; Sparbank, bostadshus, Östra förstadsgatan 58, 1936; Tidningen Arbetet, Bergsgatan 20, 1939; Idoff-huset, Triangeln 1938; Bostadshus, Bergsgatan 43, 1939; Bostadshus, Skånska banken (?), Triangeln 1939; Biograf, bostadshus, Södra förstadsgatan 81, 1940; Bostadshus, Rådmansgatan 13, 1943; Bostadshus Lönngården, Lönngatan 34-60, 1934 samt radhus vid Vanåsgatan, kv Lingonet i Rosenvång, 1942.
I Trelleborg: Ebbe-hallen, Östra Vallgatan 1934 och Skandinaviska enskilda banken, Östergatan 3 - Kontinentgatan 10, 1931-1933.
I Lund: Institution för ärftlighetsforskning 1951.
I Jönköping: Bostadshus, Östra Storgatan 79, 1949-1950.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1229 och 1483.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Ranby, Henrik: Stadsplanering och arkitektur efter 1820. Särtryck ur Malmö stads historia, sjätte delen / 1939-1990, Malmö 1990.
Winge, Gabriel: Centrala Malmös arkitekter. Malmö, 1982. Uppsats, finns vid Arkitekturmuseet.
Tykesson, Tyke L och Staaf, Björn Magnusson: Arkitekterna som formade Malmö, Stockholm 1996.
Länsstyrelsen Skåne län och Malmö kulturmiljö, red Tykesson, Tyke: Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering. Del 1: 1945-1955, del 2: 1955-1965, del 3: 1965-1975. Malmö 2001-2002.
Uppgifter från Gabriel Winge 1990, finns vid Arkitekturmuseet.
Dagens Nyheter 1975-05-22, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
1022

-Id
1022
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077334

-Id
011034077334
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish