2340 AANESTAD I LEUTHEN (Poståpneri) [no]

2340 AANESTAD I LEUTHEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/769b1c7e-8035-49b9-adf9-6dc1e7d3def6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2340 AANESTAD I LEUTHEN
Norwegian bokmål

Alternative name
AANESTAD I LEUTHEN
Norwegian bokmål

Establishment
23/05/1820 Løten (Kommune) [no], ,

-Time
23/05/1820
-Place reference
Løten (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2340
Type
Norwegian bokmål

History

AANESTAD I LEUTHEN poståpneri, i Leuthen prestegjeld, Hedemarken fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 23.5.1820, og kom antakelig i virksomhet i forbindelse med den nye Østerdalspostruten fra 27.9.1820.

Fra portotabellen 1833 er navnet endret til bare LEUTHEN.

Fra 1837 endret til LEUTEN.

Fra 1848 endret til LØITEN.

I 1870 lå poståpneriet på Berg jernbanestasjon.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Navnet ble fra 1.1.1919 endret til LØTEN. Sirk. 62, 17.12.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 omgjort til postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.10.2000 fikk postboksadressatene under postkontoret 2340 LØTEN tildelt postnr 2341.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 194 (ca 1856) og fikk den 20.1.1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2340)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1834/5 er attestert av Kield Aanestad og H. Nilsen, som muligens var poståpnere på den tiden.
Senere er notert F. A. Gestvang uten at det finnes noen data.
Stasj.mester Halvor Olsen 8.8.1868.
Frk. Louise Elisabeth Jauke 1.6.1896 (f. 1870).
Dyre Larsen kst. 1.6.1919 (f. 1876).
Postass. Olaf Jensen 1.6.1933 (f. 1891).
Fredrik Sterud 1.12.1937 (f. 1906). Under militærtjeneste i 6 mndr fra 15.8.1946 og under tjenestefrihet som styrer av Åsvang poståpneri i 1 år fra 1.3.1952 med henholdsvis Thorolf Olsen, Harald Solberg og Harald Solvang som vikarer.
Postsjef Oddvin Hatlebrekke 1.1.1977 (f. 1929).
Opplæringsleder (vikar) Tore Moen fra 1.9.1984 (f. 1941).
Poststyrer Grethe Sandvold Østlie 1.9.1998.
Postmester Egil Olav Hansen 1.2.2001.

De første årlige poståpnerlønninger:

1858 1869 1888 1897 1905 1908 1911 1913 1917
Spd. 40 54
Kr 400 700 800 850 1000 1200 1300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 23/05/1820 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
23/05/1820 ?
--Earliest time
23/05/1820
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440720

-Id
021166440720
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål