Montell, Gösta (1899 - 1975) [sv]

Other languages: Montell, Gösta (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Gösta Montell, född 1899, död 1975, etnograf, arkeolog och museiman. M. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:45:54
01/06/2024 05:43:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/764a40af-a8b3-4114-a7c7-f05e9808f960 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Montell, Gösta
Swedish

First name
Gösta
Swedish

Last name
Montell
Swedish

Title
arkeolog

-Title
arkeolog
Swedish
etnograf

-Title
etnograf
Swedish
intendent

-Title
intendent
Swedish
Description
Gösta Montell, född 1899, död 1975, etnograf, arkeolog och museiman. M.
Swedish

Wikipedia

Birth
1899

-Time
1899
Death
1975

-Time
1975
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Biography

Gösta Montell, född 1899, död 1975, etnograf, arkeolog och museiman. M. studerade på 1920-talet etnografi i Göteborg under Erland Nordenskiölds ledning. Han disputerade 1929 på avhandlingen Dress and Ornaments in Ancient Peru. Han deltog i Sven Hedins expedition under åren 1929-1933. Under den nära tre år långa vistelsen i Ostasien var M ungefär åtta månader i Inre Mongoliet, huvudsakligen på resande fot, varvid den längsta och viktigaste resan var till flodoasen Edsen-gol (Etsin-Gol). Området var intressant genom att det var relativt litet berört av han-kinesisk kultur, och under cirka 1 1/2 månads tid studerades här speciellt torgut-stammens liv (Svenskt biografiskt lexikon). M. flyttade därefter till Stockholm och arbetade på Statens etnografiska museum (nuv. Etnografiska museet). Tillsammans med kollegan Sigvald Linné deltog han i museets etnografiska och arkeologiska expedition till Mexico 1934-35. Med tiden kom han att ägna sig åt Östasien, främst Kina. Efter Hedins bortgång blev han, vid sidan av arbetet på museet i Stockholm, föreståndare för Sven Hedins Stiftelse från 1953. Han var intendent vid Etnografiska museet, Stockholm 1954-66 (wikipedia 2016). M svarade för ordnandet av samlingarna från Hedinexpeditionen i magasin och utställning på Etnografiska museet (Svenskt Biografiskt lexikon). Bland hans publicerade verk märks Mexikanskt indianliv i forntid och nutid (1936) och "Statens etnografiska museums expedition till Mexico 1934-35: De etnografiska undersökningarna" i Ethnos 1937. Källa: Nationalencyklopedin. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1013972

-Id
1013972
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461792
-Id
021037461792
-System
DigitaltMuseum