1412 SOFIEMYR (Poståpneri) [no]

1412 SOFIEMYR (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/763d326a-a3cd-4d53-b9f9-2718552c22ea | RDF/XML | JSON-LD
Name
1412 SOFIEMYR
Norwegian bokmål

Alternative name
SOFIEMYR
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.09.1966
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1412
Type
Norwegian bokmål

History

SOFIEMYR poståpneri, i Oppegård kommune, Akershus fylke, under Ski postkontor, ble opprettet den 1.9.1966. Sirk. 32, 27.9.1966.

Poståpneriet ble fra 1.2.1972 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 2, 14.1.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Follo postregion (Ski). Sirk. 1,10.1.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 1412 SOFIEMYR tildelt postnr 1417.

(1412)
Poståpnere/postmestere:
Antakelig først styrt av reservepersonale, fra 1.9.1966.
Poståpnerass. Kirsten Julie Sæbø 1.4.1969 (f.1922).
Poststyrer Turid Lie Jahnsen vikar fra 1.4.1988, fast 1.5.1989 (f.1956).
Poststyrer: Førstepostkass. Inger-Lise Tøraasen 1.8.1994. Fra 1.4.1996 ble styrerstillingen ved Sofiemyr og Kolbotn slått sammen. Tøraasen ble deretter styrer ved Kolbotn fra 1.6.1998.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.09.1966 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.09.1966 ?
--Earliest time
01.09.1966
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440440

-Id
021166440440
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål