RØRAAS [no]

RØRAAS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/01/2019 12:39:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/75fab287-62f0-4b88-a326-c5ce89abd520 | RDF/XML | JSON-LD
Name
RØRAAS
Norwegian bokmål

Alternative name
RØROS
Norwegian bokmål

History

RØRAAS poståpneri, i Røraas prestegjeld, Østerdalen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 23.5.1820 med virksomhet fra 27.9.1829. (Ikke Sirk.)

Poståpneriet ble fra 1.1.1849 opphøyet til postekspedisjon. Sirk., 4.9.1848.

Ved Kgl.res. 9.2.1848 ble det opprettet en ukentlig postrute fram/tilbake mellom Røraas poståpneri og gården Volddalen i Røraas prestegjeld, så lenge en tilsvarende svensk post er opprettet mellom Funäsdalen poststation i Härjedalen og den nevnte Volddalen gård. Ruten ble i verksatt den 1.7.1848. Sirk., 11.5.1848.

Postruten ble medio 1884 utvidet til 2 ganger ukentlig. Sirk.11, 30.6.1884.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet RØROS, og offentlig bypost ble underholdt fra 1.4.1889.

Postekspedisjonen ble ved Kgl.res. 31.5.1890 omgjort til postkontor A med virksomhet fra 17.5.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret RØROS nytt postnr 7374. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 7374 RØROS beholde postnr 7361.

Datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver ble ifølge "Norske Filatelistika" levert i 1849?. Fra 1855/56 ble det også nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 247.

(7460 / 7374)
Poståpnere/postekspeditører/postmestere/postsjefer:
Presten Aschenberg (posteksp.) notert fra 1820.
Lensm. David Christian Riis notert poståpner fra 1845, posteksp. 1.1.1849 (f. 1807).
Posteksp. Nils Severin Olsen kst. under ledighet fra 1.7.1885 (f. 1835).
Posteksp. Ole Andreas Dahl kst. under ledighet fra 1.8.1885 (f. 1862).
Kst. postmester og lensmann Terje Iver Terjesen Knudsen 23.9.1886 (f. 1846), tiltrådt 15.11.1886.
P. Olsen notert fra 1892.
Res.posteksp. Ole Rambech 1.6.1904 (f. 1864).
Posteksp. Christian Heyerdahl Olsen 1.4.1918 (f. 1870), tiltrådt 1.7.1918, med posteksp. Salve Salvesen som midlertidig styrer (f. 1883).
Postfullm.II Sverre Gysler Ulleberg kst. 1.6.1930 (f. 1874), tiltrådt 1.9.1930, med Salve Salvesen som midlertidig styrer (f. 1883).
Salvesen var også styrer, under ledighet, fra 1.10.1939 (f. 1883).
Postmester Johan Petter Seweriin 1.11.1938 (f. 1883), tiltrådt 1.2.1940, med Salve Salvesen som midlertidig styrer. Under midlertidig sykdom i tiden 21.7.--1.11.1952 styrt av postfullm.I Nils Nilsen Krogh.
Nils Nilsen Krogh tilsatt 1.10.1957 (f. 1898, død 18.10.1959).
Vikarer fra 18.10.1959.
Avd.sjef III Johannes Salvesen 1.4.1960 (f. 1902).
Avd.sjef II Otto Arnt Bukkvoll 1.7.1971 (f. 1922).
Kons. Ola Amundsen 1.3.1990 (f. 1947).
Postmester Jon Karstein Skogåstrø 8.11.1993.

Postekspeditørlønnen var i 1866 200 Spd., i 1886 kr 2.400,-.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166451245

-Id
021166451245
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål