TP 79 Douglas DC-3 [sv]

TP 79 Douglas DC-3 (swedish)

Militära flygplansbeteckningar (Flygvapenmuseum) [sv]

Description
TP 79 var ett tvåmotorigt lågvingat flygplan. I flygvapnet hade flygplanstypen många olika arbetsuppgifter till exempel signalspaning; som plattform för utprovning av elektronik och radarutrustning; för utbildning av navigatörer samt för material- och persontransporter. Besättningen bestod av två till fyra personer, i signalspaningsflygplanen fanns också fem personer från Försvarets radioanstalt FRA med ombord. Signalspaningsflygplanen hade många antenner på flygplanskroppen. [sv]
Dataset owner
Flygvapenmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
11/03/2020 18:58:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/75ce4d6c-0451-4188-8957-9ca130e0df8d | RDF/XML | JSON-LD
Name
TP 79 Douglas DC-3
Swedish

Description
TP 79 var ett tvåmotorigt lågvingat flygplan. I flygvapnet hade flygplanstypen många olika arbetsuppgifter till exempel signalspaning; som plattform för utprovning av elektronik och radarutrustning; för utbildning av navigatörer samt för material- och persontransporter. Besättningen bestod av två till fyra personer, i signalspaningsflygplanen fanns också fem personer från Försvarets radioanstalt FRA med ombord. Signalspaningsflygplanen hade många antenner på flygplanskroppen.
Swedish

Type
Function
Type code
TP 79
Service period
1949 1984

-Timespan
1949 1984
--Earliest time
1949
--Latest time
1984
Reference
Svenska Vingar 1 (2005) s 179
Swedish